Veel marktpartijen bieden handige ict-middelen aan, zoals ict-producten, -diensten en -leermiddelen. De onderwijsmarkt biedt veel standaardproducten, volledig uitgedacht en klaar voor gebruik. Kiest u een standaardproduct, dan krijgt u misschien niet 100% maar 95% van wat u wilt, maar wel tegen acceptabele kosten, met een hogere kwaliteit, en vooral: minder sores.

Maar wat kunt u doen als school als u specifieke functionaliteiten wilt op het gebied van ict? Of als u zelf een goed idee hebt voor een niet bestaand ict-middel? Vraag u af of u zo’n nieuw ict-middel dan zelf wilt maken. Er komt namelijk veel kijken bij de ontwikkeling en het beheer van zo’n nieuw product. U moet namelijk voldoende tijd, kennis en financiële middelen hebben.

Meer scholen zoeken naar antwoord

Stichting Surplus diende een versnellingsvraag in over dit onderwerp. Een versnellingsvraag is een vraag die leeft bij meerdere scholen bij de inzet van ict. Kennisnet en de PO-Raad ondersteunen scholen bij de beantwoording van deze vragen.

Hoewel het bestuur van Stichting Surplus uiteindelijk op een andere manier antwoord vond op haar vraag, merkten wij dat meer scholen, in zowel primair als voortgezet onderwijs, tegen dit soort vraagstukken aanlopen. Daarom ontwikkelde Kennisnet samen met de PO-Raad en VO-raad een brochure met vijf scenario’s die helpen bij de zoektocht naar de juiste ict-middelen. Denk hierbij aan het standaard inkopen of helemaal zelf maken van leermiddelen. De nadruk in de brochure ligt op samenwerkingsvormen met andere scholen en met marktpartijen.

Het stroomschema met 5 mogelijke scenario’s bij ontwikkeling van ict-middelen © Kennisnet/Optima Forma

Samenwerking biedt mogelijkheden

Samenwerking met marktpartijen kan op verschillende manieren. Het is vaak een beter idee dan zelf ontwikkelen. Zorg dan voor een goede oriëntatie op de markt. Een gesprek met marktpartijen levert al veel informatie op. Door in het beginstadium samen te werken, werkt u efficiënter en voorkomt u teleurstelling tijdens het proces.

Maak goede afspraken

Nu kan het zijn dat uw school tot de kleine groep behoort die niet voldoende wordt bediend door die standaardproducten. Dat is natuurlijk heel vervelend, maar er zijn andere mogelijkheden. Als je kiest voor samenwerking met een marktpartij, maak dan goede afspraken. Bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is als er iets mis gaat en wie het nieuwe middel beheert en onderhoudt.

Beperk u in de samenwerking ook tot het specifieke deel van de vraag en combineer dit eventueel met standaard producten. Hiermee verkleint u het risico dat u iets namaakt wat andere partijen al aanbieden, waarschijnlijk tegen een lagere prijs. Ook adviseren we om te onderzoeken of uw vraag écht zo uniek is. Misschien hebben meer scholen (bijna) dezelfde vraag? Door de vraag te combineren, maakt u het voor een leverancier interessanter om te investeren in een oplossing.

In de brochure zijn drie samenwerkingsscenario’s uitgeschreven, met veel suggesties en geleerde lessen uit de praktijk.

Zelf maken betekent risico’s accepteren

Gaat u toch liever zelf aan de slag omdat de wens echt uniek is en de markt daardoor te klein? Overweeg, accepteer en beheers dan de bijhorende kosten en risico’s. U betaalt namelijk alles zelf en bent ook zelf verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en het onderhoud. Wees zorgvuldig, voer goed projectmanagement en volg zoveel mogelijk de tips uit de brochure.

Lees meer over de vijf scenario’s in onderstaande brochure ‘Slim ontwikkelen met marktpartijen’.

Deel deze pagina: Op zoek naar nieuwe ict-middelen: werk samen met de markt

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail