Meteen naar de content

Meer maatwerk dankzij open leermateriaal

Hoe gebruiken docenten open leermateriaal? Onderzoek uit januari 2021 van Kennisnet en MBO Digitaal laat zien wat de behoeftes zijn van professionals in het vo en mbo die aanvullend leermateriaal willen gebruiken in hun lessen. Ze maken dit zelf of gebruiken open digitaal leermateriaal van anderen.

Willem-Jan van Elk

Door Willem-Jan van Elk

26 maart 2021
3 minuten lezen

Bijna alle docenten staan positief tegenover aanvullende leermiddelen, zo blijkt uit het onderzoek. Ze maken er bijna allemaal gebruik van en de helft doet dit frequent. Ze verwachten bovendien dat ze aanvullende leermiddelen in de toekomst vaker gaan gebruiken. Wát ze gebruiken varieert: van korte artikelen en video’s tot complete zelfgemaakte lessen.

Maatwerk en kwaliteit 

Docenten kunnen met aanvullende leermiddelen beter inspelen op de actualiteit en de leerbehoefte van leerlingen. Daarnaast kunnen ze de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Vooral in het mbo ontbreekt hiervoor soms passend en goed lesmateriaal. 

Verschillen in gebruik 

Docenten hebben verschillende wensen en behoeften bij leermaterialen. De ene docent is er goed in om materiaal naar eigen wens aan te passen, of ontwikkelt zelf lesmateriaal. Andere docenten houden liever vast aan de methode en voegen daar iets van anderen aan toe.  

Lesmateriaal zoeken en maken kost tijd  

Docenten geven aan te weinig tijd te hebben voor het zoeken naar lesmateriaal. Ook vinden ze het lastig om uit het grote aanbod goed materiaal te filteren. Ze zoeken leermateriaal dat ze eenvoudig kunnen gebruiken. Met name in het mbo speelt ook het kostenaspect mee. 

Lesmateriaal wordt niet altijd gedeeld 

Veel docenten maken gebruik van aanvullend lesmateriaal en delen zelfgemaakte of aangepaste materialen met collega’s. Tweederde van de docenten deelt weleens materiaal binnen de school. Minder dan de helft deelt het extern met collega’s.  

Redenen om te delen zijn: 

  • het idee dat andere docenten daar ook iets aan hebben, en dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied;  
  • het krijgen van waardevolle feedback van gebruikers en erkenning van vakgenoten. 

Als docenten zelfgemaakt leermateriaal niet delen, komt dat vooral door onzekerheid over de kwaliteit ervan. Daarnaast geven ze aan dat ze hier geen tijd voor hebben of geen behoefte aan hebben. 

Sneller open leermateriaal vinden, delen en maken 

Kennisnet en MBO Digitaal zetten zich in om barrières om leermateriaal te delen weg te nemen. Zo kunnen open leermiddelen eenvoudiger gevonden, gemaakt en gedeeld worden. Er zijn specifieke zoekpagina’s op het open platform Wikiwijs, zoals de zoekpagina speciaal voor het mbo. Op Wikiwijs kunnen docenten ook zelf lesmateriaal maken en delen met collega’s. Daarnaast is er Edurep, een zoekmachine voor educatief materiaal.

Rapport 'Open leermiddelen in het vo en mbo'

Lees meer over het onderzoek naar het huidig en toekomstig gebruikersperspectief op open leermiddelen.

pdf | 3.14 MB

Edurep – De index met open leermateriaal

Edurep verzamelt de metadata van open leermateriaal in Nederland zodat deze vindbaar is voor de docenten en scholen. Je kunt leermaterialen doorzoeken of zelf toevoegen. Deze gratis dienstverlening is beschikbaar voor alle sectoren en verwerkt per maand al meer dan 3 miljoen zoekopdrachten.

Naar Edurep

De onderwerpen waarover wij publiceren