Meteen naar de content
  • Tips
  • |
  • Leermiddelen

Tips om digitaal spieken tegen te gaan

Spieken is van alle tijden. Spiekbriefjes, signalen en ingenieuze trucs zijn onlosmakelijk verbonden aan toetsen. Met smartwatches, digitale pennen, oordopjes of mini-cameraatjes zijn de mogelijkheden om te spieken niet alleen groter, maar ook geavanceerder. Wat kunnen scholen doen om digitaal spieken te voorkomen?

Logo Kennisnet

Door de redactie

16 mei 2023
2 minuten lezen

Nu scholen steeds vaker digitaal toetsen is ook het risico’s op spieken toegenomen. In een steekproef (2019) van Kennisnet over digitaal spieken onder 952 leerlingen van verschillende scholen in het voortgezet onderwijs gaf in 1 op de 3 leerlingen aan dat digitaal spieken eenvoudiger is dan bij een papieren toets en de kans om betrapt te worden niet zo groot is.

Zo pak je digitaal spieken aan 

Wat kun je als schoolleider of bestuurder doen om deze ontwikkeling in het onderwijs te tackelen? Allereerst is het belangrijk dat het bewustzijn van het thema binnen de school groeit. Dit hangt uiteraard nauw samen met de ict-bekwaamheid van de leraren.  

Vervolgens is het belangrijk om maatregelen te treffen om digitaal spieken te voorkomen. Kennisnet raadt scholen aan om een veilige toetsomgeving te creëren waarbij leerlingen alleen bij de toetssoftware kunnen en geen toegang hebben tot andere bronnen. Dit is eenvoudig te regelen door inzet van Mobile Device Management (MDM) of via afspraken met leveranciers van toetssoftware.

Tot slot is het van belang dat leraren en surveillanten goed geïnstrueerd zijn en weten waar ze op moeten letten voor en tijdens een toets of examen.

Praktische maatregelen tegen digitaal spieken 

De volgende 4 tips helpen tegen spieken tijdens een digitale toets.

  1. Informeer surveillanten vooraf over de mogelijkheden van digitale spiekmethoden. Vooral bij externe surveillanten die niet altijd op de hoogte zijn van moderne technieken is dit van belang. 
  2. Controleer voordat het examen begint of leerlingen smartwatches, oordopjes of andere apparatuur waar spiek- en communicatiemiddelen in kunnen zitten bij zich hebben. Denk ook aan pennen, gummen, blikjes, etuis, enzovoort. 
  3. Wees alert op (ongebruikelijke) zaken zoals petjes, haarspelden, brillen, kettingen en knoopsgaatjes waarin mogelijkerwijs cameraatjes kunnen zitten. Surveilleer tijdens het examen actief en let goed op onnatuurlijk gedrag bij leerlingen, zoals veelvuldig op het horloge kijken, frutselen onder de tafel, aan oor of haar zitten. 
  4. Begeleid leerlingen bij toiletbezoek, omdat vooral hier een moment van uitwisseling kan plaatsvinden. 

De onderwerpen waarover wij publiceren