Alex Kossenberg is als bovenschools ict-coördinator van Amsterdamse scholengroep ASKO betrokken bij de schoolplannen als het gaat om ict, digitalisering en 21e eeuwse vaardigheden. "Als overkoepelende stichting proberen we scholen zoveel mogelijk te ontzorgen. We willen hen de mogelijkheid geven tot plaats- en tijdonafhankelijk leren. Daarvoor moet je voorwaarden scheppen, denk aan goede internetverbindingen, wifi, digitale lesmaterialen enzovoort."

Het toenemend gebruik van digitale leermiddelen op scholen gaat gepaard met meerdere accounts en inlogmomenten © Rodney Kersten

Gemopper over inloggen

Kossenberg hoort veel gemopper over het vele inloggen bij de verschillende applicaties. "Privacy is belangrijk, maar tegelijkertijd zie je computers vol geeltjes met alle inloggegevens. Dat is niet goed, maar ik snap het wel." De 32 ASKO-scholen maken nu gebruik van een eenvoudige portalomgeving voor kinderen, een elektronische leeromgeving (elo).

Een leerling selecteert hierbij op het scherm de eigen pasfoto en dan een symbool, bijvoorbeeld een aardbei. "Dat is het wachtwoord om in de leeromgeving te komen. Het kind hoeft daarna alleen nog maar te klikken op de koppeling die nodig is. Onze leerlingen hoeven maar één keer in te loggen voor het digitale lesmateriaal."

Entree Federatie

Achter de portalomgeving voor leerlingen zitten in feite 2 producten: Basispoort en Entree Federatie. Bij de inlog via Basispoort gaat het om het lesmateriaal van enkele grote uitgevers. Via Entree Federatie is het nu ook mogelijk om zo bij het materiaal van andere, kleinere aanbieders te komen. "Grote uitgevers hebben vaak iets geregeld om het inloggen te vergemakkelijken, andere organisaties kunnen dat nu ook regelen", aldus Kossenberg. "Het werkt bijvoorbeeld ook voor Nieuwsbegrip. Een mooi product, maar tot voor kort wel met een aparte inlog. Nu kunnen leerkrachten het veel makkelijker combineren met andere programma’s."

Koppeling in elektronische leeromgevingen

De koppeling met Entree Federatie is mogelijk in allerlei elektronische leeromgevingen. Jean Paul Jo, relatiemanager bij Kennisnet: "Basisscholen hebben steeds meer behoefte aan samenwerking over de grenzen van de school. Denk aan samenwerken in groepen van verschillende scholen en cloud computing.

Bovendien is het belangrijk dat ze dagelijks eenvoudig toegang hebben tot educatief materiaal. Dat kan met Entree Federatie, waarin onderwijsinstellingen en leveranciers van educatieve content zijn verenigd. Het betekent voor scholen in feite de ‘poort’ naar al het materiaal, met één keer inloggen, kunnen ze overal bij."

Bottleneck

Volgens Kossenberg moet je scholen handelingen uit handen nemen, zodat zij zoveel mogelijk bezig kunnen zijn met de inhoud. "Uiteindelijk willen we leren met ict zo veel mogelijk faciliteren.

Stel je een kind voor in groep 3, in een klas met 30 kinderen. Voor de leerkracht is het organisatorisch onhaalbaar om voortdurend alle kinderen te moeten inloggen voor de juiste programma’s. Alle wachtwoorden en ingewikkelde inlogmomenten zijn een bottleneck als je in een klas staat met veel leerlingen, helemaal als het kleine kinderen zijn. Je wilt dan één toegang om overal bij te kunnen."

Leren onafhankelijk van plaats en tijd

Ook thuis, vindt Kossenberg, want leren moet steeds vaker onafhankelijk zijn van plaats en tijd. "De inlog buiten school is sterker, dan werkt het niet met simpele symbolen. Thuis kunnen kinderen hulp krijgen van hun ouders, in een klas met dertig kinderen is dat een ander verhaal. Naar buiten toe is ook een betere beveiliging nodig dan in de eigen vertrouwde schoolomgeving."

In Basispoort zitten de digitale leermiddelen van de grote partijen en ASKO heeft kleinere uitgevers actief benaderd om zich aan te sluiten bij Entree Federatie. Kossenberg: "Er zijn zo veel applicaties waar je mee te maken hebt. Wij willen die allemaal aan elkaar plakken achter één login. Als het allemaal goed werkt, is dat heel prettig voor leerkrachten."

Wil je ook gebruik maken van de voordelen van één login? Meld je dan aan voor Entree Federatie.

Dit artikel verscheen in november 2015 in Prima Onderwijs.

Deel deze pagina: Eén keer inloggen voor al het digitale leermateriaal

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail