Meteen naar de content

Organisatie

Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Kennisnet ondersteunt scholen bij een professionele inzet van ict.

Kennisnet zorgt ervoor dat technologie wordt benut om de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren en veiligheids- en ict-risico’s te beheersen.

Vanuit drie elkaar aanvullende rollen draagt Kennisnet bij aan goed en veilig gebruik van ict in het onderwijs:

  • expert en gids voor scholen en besturen die keuzes moeten maken over de inzet van ict
  • ontwikkelaar en dienstverlener van publieke ict-voorzieningen
  • keten- en sectorarchitect van de (sectorale en bovensectorale) ict-infrastructuur in het onderwijs.

Van en voor het onderwijs

Een professionele inzet van ict vraagt om samenwerking en krachtenbundeling binnen het onderwijs. Kennisnet ondersteunt dit en adviseert de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en MBO Digitaal bij het invullen van hun rol als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de onderwijssector(en). Bovendien ondersteunt Kennisnet grootschalige bestuurlijke initiatieven die ten doel hebben de inzet van ict te professionaliseren.

Kennisnet wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Raad van toezicht

Stichting Kennisnet is georganiseerd volgens een raad van toezicht-model. Het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht. Het onderwijs staat aan het roer van Kennisnet; zo worden drie leden van de raad rechtstreeks benoemd door de sectorraden.

Klokkenluidersregeling

Kennisnet wil de integriteit van haar medewerkers en organisatie waarborgen. Dat doen we onder meer met de klokkenluidersregeling.

Jaarverslagen, jaarstukken en jaarplannen

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

De onderwerpen waarover wij publiceren