In deze klokkenluidersregeling is vastgelegd op welke wijze medewerkers en derden vermoedens van misstanden aan de orde kunnen stellen.