Aanmelden schoolbesturen

Aanmeldformulier voor schoolbesturen

Met het ECK iD wordt de eerste stap gezet naar dataminimalisatie in het onderwijsveld en is daarmee in lijn met de zienswijze van Edu-K. Kennisnet ziet erop toe dat educatieve contentleveranciers het Privacyconvenant Onderwijs hebben ondertekend en voldoen aan de wettelijke vereisten voor het gebruik van het ECK iD.

U hoeft hier niets voor te doen. Wanneer u het ECK iD wilt gebruiken, meld dan uw schoolbestuur aan voor Nummervoorziening. Uw schoolbestuur ontvangt samen met de Nummervoorziening contracten een aangepaste privacybijsluiter voor Entree Federatie, zodat het ECK iD deel zal uitmaken van de standaard attributenset.

Voordelen gewenste aanpak:

Om het ECK iD in het nieuwe schooljaar succesvol te kunnen gebruiken, moet u als schoolbestuur tijdig aan de privacyverplichtingen voldoen. Kennisnet helpt hierbij. Doorloop de volgende stappen:

1. Aanmelden bij Kennisnet

Meld bij ons dat u gebruik wilt maken van de Nummervoorziening door het aanmeldformulier in te vullen. Wij nemen dan contact op met het bestuur van uw school om de benodigde overeenkomsten te sluiten.

Aanmeldformulier voor schoolbesturen

2. Aanmelden bij de leverancier van het schooladministratiesysteem

Het is belangrijk om ook de leverancier van de schooladministratiesysteem te laten weten dat u gebruik wilt maken van het ECK iD. De volgende leveranciers zijn klaar om het ECK iD te verwerken:

Staat de leverancier van uw schooladministratiesysteem er niet bij? Dan is het dit schooljaar nog niet mogelijk het ECK iD te gebruiken. Neem in dat geval contact op met Programma Implementatie ECK iD om aan te geven dat u gebruik wilt maken van Nummervoorziening. Dit laat het programma dan weten aan de leverancier. Dit kan via: eck‑id@edu‑k.nl.

3. Aan privacyvereisten voldoen

Na aanmelding bij Kennisnet en bij de betreffende leverancier, ontvangt uw schoolbestuur de benodigde nieuwe verwerkersovereenkomsten van Kennisnet en de leverancier van het schooladministratiesysteem. Stuur deze contracten zo spoedig mogelijk ondertekend retour. In principe moeten deze overeenkomsten worden getekend door de schoolbestuurder, maar die mag ook iemand machtigen om de contracten te ondertekenen.

4. Schooladministratie en ict-verantwoordelijken attenderen

Zorg dat de schooladministratie en ict-verantwoordelijken weten dat het schoolbestuur met ingang van het nieuwe schooljaar wil werken met het ECK iD, om zo als school veilig en betrouwbaar digitaal leermateriaal te kunnen blijven gebruiken. Basispoort en de leverancier van de schooladministratiesysteem verzorgen verdere instructie en toelichting via de bekende kanalen.

Overeenkomsten

Het schoolbestuur zal een gepersonaliseerde versie van onderstaande overeenkomsten ontvangen.