Doorgaan naar hoofdinhoud

Nummervoorziening

Veilig gebruik van digitale leermiddelen

Privacy is een belangrijk thema voor ouders, scholen en de politiek. Nummervoorziening is er om de privacy van leerlingen optimaal te waarborgen en partijen alleen die gegevens te geven die voor hen nodig zijn om hun onderwijsdiensten te laten draaien.

Logo van Nummervoorziening

Met het ECK iD wordt de eerste stap gezet naar dataminimalisatie in het onderwijsveld. Het is daarmee in lijn met de zienswijze van Edu-K. Kennisnet ziet erop toe dat educatieve contentleveranciers het Privacyconvenant Onderwijs hebben ondertekend en voldoen aan de wettelijke vereisten voor het gebruik van het ECK iD.

Je hoeft hier niets voor te doen. Wanneer je het ECK iD wilt gebruiken, meld dan je schoolbestuur aan voor Nummervoorziening. Jouw schoolbestuur ontvangt samen met de Nummervoorzieningcontracten een aangepaste privacybijsluiter voor Entree Federatie, zodat het ECK iD deel zal uitmaken van de standaard attributenset.

Voordelen gewenste aanpak:

 • Minder administratieve last voor scholen. Scholen hoeven niet elke keer expliciete toestemming te geven voor het doorgeven van het ECK iD.
 • Gelijk speelveld; alle leveranciers die een ECK iD mogen verwerken kunnen deze via Entree Federatie ontvangen. Er is geen administratieve hobbel voor kleine spelers om dit te realiseren.
 • We kunnen het gebruik van het ECK iD hiermee naar verwachting sneller over meer deelnemers uitrollen.
 • We zijn direct in positie om afspraken te maken over dataminimalisatie en het toepassen van het attributenbeleid.

Om het ECK iD in het nieuwe schooljaar succesvol te kunnen gebruiken, moet je als schoolbestuur tijdig aan de privacyverplichtingen voldoen. Kennisnet helpt hierbij. Doorloop de volgende stappen:

1. Aanmelden bij Kennisnet

Meld bij ons dat je gebruik wilt maken van de Nummervoorziening door het aanmeldformulier in te vullen. Wij nemen dan contact op met het bestuur van je school om de benodigde overeenkomsten te sluiten.

2. Aanmelden bij de leverancier van het schooladministratiesysteem

Het is belangrijk om ook de leverancier van de schooladministratiesysteem te laten weten dat je gebruik wilt maken van het ECK iD. De volgende leveranciers zijn klaar om het ECK iD te verwerken:

 • ESIS
 • ParnasSys
 • SchoolOAS
 • EDUscope
 • Magister
 • Somtoday
 • Eduarte

Staat de leverancier van jouw schooladministratiesysteem er niet bij? Dan is het dit schooljaar nog niet mogelijk het ECK iD te gebruiken. Neem in dat geval contact op met Programma Implementatie ECK iD om aan te geven dat je gebruik wilt maken van Nummervoorziening. Dit laat het programma dan weten aan de leverancier. Dit kan via eck‑id@edu‑k.nl.

3. Aan privacyvereisten voldoen

Na aanmelding bij Kennisnet en bij de betreffende leverancier, ontvangt je schoolbestuur de benodigde nieuwe verwerkersovereenkomsten van Kennisnet en de leverancier van het schooladministratiesysteem. Stuur deze contracten zo snel mogelijk ondertekend retour. In principe moeten deze overeenkomsten worden getekend door de schoolbestuurder, maar die mag ook iemand machtigen om de contracten te ondertekenen.

4. Schooladministratie en ict-verantwoordelijken attenderen

Zorg dat de schooladministratie en ict-verantwoordelijken weten dat het schoolbestuur met ingang van het nieuwe schooljaar wil werken met het ECK iD, om zo als school veilig en betrouwbaar digitaal leermateriaal te kunnen blijven gebruiken. Basispoort en de leverancier van de schooladministratiesysteem verzorgen verdere instructie en toelichting via de bekende kanalen.

Overeenkomsten

Het schoolbestuur ontvangt een gepersonaliseerde versie van onderstaande overeenkomsten.

De onderwerpen waarover wij publiceren