Doorgaan naar hoofdinhoud

Dienst Verwerkersovereenkomsten

Alle verwerkersovereenkomsten centraal aangeboden en beheerd

De Dienst Verwerkersovereenkomsten is een beveiligde omgeving voor schoolbesturen waar leveranciers en schoolbesturen verwerkersovereenkomsten met elkaar afsluiten en beheren.

Logo van Dienst Verwerkersovereenkomsten

Wat is de Dienst Verwerkersovereenkomsten?

De Dienst Verwerkersovereenkomsten is een beveiligde omgeving voor schoolbesturen waar leveranciers en schoolbesturen verwerkersovereenkomsten met elkaar afsluiten en beheren. 

Als schoolbestuur ben je verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken met leveranciers over het verwerken van persoonsgegevens. Dat doe je door het toetsen en ondertekenen van een verwerkersovereenkomst. De Dienst Verwerkersovereenkomsten maakt dit makkelijker. Je hebt hierdoor als schoolbestuur altijd in beeld met welke leveranciers je via deze dienst een verwerkersovereenkomst hebt gesloten. En welke je nog moet ondertekenen.

Waarom de Dienst Verwerkersovereenkomsten?

 • Eén overzichtelijk proces voor het beoordelen en ondertekenen van verwerkersovereenkomsten.
 • Door de juiste machtiging in eHerkenning wordt de overeenkomst altijd beoordeeld en ondertekend door de persoon met de juiste bevoegdheden.
 • Eén centraal overzicht van de getekende en aangeboden verwerkersovereenkomsten via deze dienst.
 • Gemakkelijk voldoen aan je AVG-verplichting als het gaat om het maken van afspraken met leveranciers.

Voordat je aan de slag kunt:

Aanmelden voor de Dienst Verwerkersovereenkomsten

Voordat je de Dienst Verwerkersovereenkomsten kunt gebruiken, moet je een paar zaken regelen:

 1. Als je akkoord bent met de algemene gebruiksvoorwaarden van Kennisnet, kun je de dienst gebruiken. Als er een verwerkersovereenkomst ter beoordeling of ter ondertekening voor je klaarstaat, ontvang je automatisch een e-mail.
 2. Zorg dat het e-mailadres van je schoolbestuur goed is geregistreerd in RIO bij ‘contactgegevens onderwijsbestuur’. Hoe je dit doet, zie je op de RIO-Kennisbank. Op dat e-mailadres ontvang je een melding als er een verwerkersovereenkomst voor je klaarstaat.
 3. Richt eHerkenning in voor de Dienst Verwerkersovereenkomsten en andere diensten van Kennisnet.
 4. Heb je deze zaken (al) geregeld? Dan kun je aan de slag.
Aanmelden voor de Dienst Verwerkersovereenkomsten als schoolbestuur in 4 stappen: 1. het e-mailadres van je schoolbestuur goed registreren in RIO (op dat e-mailadres ontvang je een melding als er een verwerkersovereenkomst klaarstaat), 2. richt eHerkenning in voor het ondertekenen en beoordelen, 3. geef akkoord op de voorwaarden van Kennisnet, 4. je kunt de dienst nu gebruiken (je krijgt een melding als er een overeenkomst voor je klaarstaat)

De Dienst Verwerkersovereenkomsten gebruiken

Het ondertekenen van een verwerkersovereenkomst in de Dienst Verwerkersovereenkomsten verloopt in een paar simpele stappen:

 1. Beoordelen: een medewerker met de bevoegdheid om te beoordelen krijgt een melding als er een verwerkersovereenkomst klaarstaat.
 2. Na het inloggen met eHerkenning volgt de beoordelaar de stappen in het systeem. In de video Verwerkersovereenkomsten beoordelen zie je hoe dit werkt.
 3. Ondertekenen: na de beoordeling kan de verwerkersovereenkomst worden getekend. De persoon in je organisatie die in eHerkenning is aangemerkt als tekeningsbevoegd, krijgt een melding dat er een overeenkomst klaarstaat om te ondertekenen. In de video Verwerkersovereenkomsten ondertekenen zie je hoe dit werkt.
 4. Het overzicht in de Dienst Verwerkersovereenkomsten is bijgewerkt: je ziet welke overeenkomst je hebt ondertekend van welke leverancier.
Raadpleeg voor meer informatie de FAQ van de Dienst verwerkersovereenkomsten
De Dienst Verwerkersovereenkomsten gebruiken als schoolbestuur in 4 stappen: 1. je ontvangt een e-mail dat er een verwerkersovereenkomst voor je klaarstaat op het e-mailadres dat geregistreerd staat in RIO, 2. de persoon met de juiste bevoegdheid beoordeelt de verwerkersovereenkomst (inloggen met eHerkenning), 3. de persoon met de juiste bevoegdheid krijg een melding en kan ondertekenen (inloggen met eHerkenning), 4. in je overzicht zie je welke overeenkomsten je hebt ondertekend van welke leverancier

Wijs jouw leverancier op de dienst

Krijg je van jouw leverancier verwerkersovereenkomsten nog op de oude manier? Vraag deze dan de Dienst Verwerkersovereenkomsten te gebruiken. Wij hebben een bericht voor je voorbereid dat je hiervoor kunt gebruiken.

De Dienst Verwerkersovereenkomsten valt onder het programma Digitaal Veilig Onderwijs

Om digitaal veilig onderwijs te kunnen bieden zijn doordachte gegevensverwerking én goede gegevensbeveiliging van groot belang. Met het programma Digitaal Veilig Onderwijs bundelen het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en VO-raad hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken. Het programma biedt schoolbesturen heldere leidraden en een concreet ondersteuningsaanbod. Zo kunnen zij voldoen aan hun verantwoordelijkheid om een digitaal veilige organisatie te realiseren. Stap voor stap, Bit by Bit.

Binnen dit programma levert Kennisnet diensten en expertise rond privacy en informatiebeveiliging in het onderwijs die scholen kunnen gebruiken bij het realiseren van een digitaal veilige organisatie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of 0800 321 22 33.

De onderwerpen waarover wij publiceren