Digitalisering in het onderwijs heeft een vlucht genomen. Er is behoefte aan meer flexibilisering in het onderwijs, aan goed onderwijs op afstand, aan digitale leermiddelen op maat; bij al dit soort ontwikkelingen speelt ict een essentiële rol. Met technologie is het mogelijk om onderwijs écht flexibeler in te richten, zodat iedere leerling of student het onderwijs krijgt dat het beste past.

Kennisnet pleit daarbij voor sterkere samenwerking tussen schoolbesturen en binnen de publieke onderwijssector. Alleen door een stevige publieke regie is het mogelijk om de ambities van de onderwijssector waar te maken.

Bekijk direct het Jaarplan 2021

Nieuwe accenten

In het nieuwe jaarplan laten we zien hoe Kennisnet in 2021 bijdraagt aan een professionele inzet van ict, in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Kennisnet adviseert scholen en schoolbesturen over deze ict-inzet én bouwt mee aan de benodigde ict-voorzieningen.

Veel activiteiten uit het nieuwe jaarplan zijn vanzelfsprekend een vervolg op de plannen die al lopen en die horen bij de Meerjarenkoers 2019-2022. Toch zijn er in 2021 ook een paar duidelijke nieuwe accenten. 

Kinderen in het klaslokaal gebruiken telefoons en tablets bij onderwijs

Publieke regie

Bij publieke regie gaat het om samenwerken en krachten bundelen. Zodat het onderwijs zelf sturing kan geven aan ontwikkelingen. Hierbij is het van belang dat de onderwijssector en alle besturen dit oppakken. Meer hierover is te lezen in een interview dat directeur Toine Maes van Kennisnet onlangs gaf. Hij gaat in op de rol van onderwijswaarden, flexibel onderwijs en publieke regie: 

“Regie gaat wat mij betreft allereerst om goed inzicht te hebben in je eigen visie en daarvan afgeleid je eigen ontwikkelingsbehoefte. Vervolgens gaat het erom om op de juiste momenten en de juiste thema’s het stuur van die ontwikkeling in eigen hand te houden en daar zelf richting aan te geven. Bij publieke regie betekent het dus dat publieke partijen het stuur van de eigen ontwikkeling ook zelf in handen willen houden. Ook in reactie op een periode waarin dat waarschijnlijk te weinig is gebeurd en dus veel overgelaten is aan andere partijen.”

Lees het interview over onderwijswaarden en publieke regie

Samenwerking in het funderend onderwijs

Samenwerking tussen schoolbesturen in het po en vo is een belangrijke stap in de goede richting om regie te kunnen voeren. Door krachten te bundelen kunnen onderwijsinstellingen van elkaar leren en gezamenlijk marktpartijen benaderen om zo een betere onderhandelingspositie te hebben. Kennisnet stimuleert en versterkt deze ontwikkelingen en is de samenwerkingspartner van SIVON, een coöperatie van schoolbesturen in het po en vo. SIVON werkt aan een passend aanbod van ict-producten en -diensten voor scholen. Het perspectief is dat Kennisnet en SIVON in de loop van 2021 integreren tot één organisatie. 

Ga naar de website van SIVON

Doorpakken op digitalisering in het mbo

In het programma Doorpakken op digitalisering hebben mbo-bestuurders de handen ineen geslagen om gezamenlijk richting geven aan de gewenste ontwikkelingen. Er wordt samengewerkt aan acht thema’s, met als overkoepelende thema: Een leven lang ontwikkelen. Een leven lang ontwikkelen vraagt erom dat mbo-instellingen zichzélf (nog meer) ontwikkelen. Van een school waar studenten een volledig afgeronde opleiding volgen, naar een instelling die het leren faciliteert voor mensen van alle leeftijden. Zo’n school biedt ook delen van opleidingen aan. Daarvoor zijn een sterke flexibilisering van het onderwijsaanbod en de onderwijsorganisatie noodzakelijk. Kennisnet is een van de partners die het programma mogelijk maken.

Bezoek de programmawebsite Doorpakken op digitalisering

Les op afstand

Kennisnet werkt samen met de sectorraden en OCW aan de website lesopafstand.nl. De website is snel na de start van de coronacrisis online gegaan en heeft onlangs een grote update gehad. Ook in 2021 levert Kennisnet een bijdrage aan de website.

De coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk het is om het onderwijs te flexibiliseren en te digitaliseren. Op veel scholen wordt hybride onderwijs gegeven, waarbij niet alleen op school of de werkplek wordt geleerd, maar ook thuis. Scholen willen de lessen en positieve ervaringen rond afstandsonderwijs en hybride onderwijs vasthouden voor de toekomst. Daarom vinden ze op één online plek alle informatie zoals tips, scenario’s en checklists om hybride onderwijs beter te kunnen organiseren. De website lesopafstand.nl is speciaal gericht op primair en voortgezet onderwijs. Voor het mbo is er de website mbo.lesopafstand.nl

Kijk op lesopafstand.nl voor het po en vo

Kijk op mbo.lesopafstand.nl voor het mbo

Op naar 2021

De afgelopen jaren zijn al mooie stappen gezet en hebben we samenwerkingen zien groeien, ook en vooral in tijden van crisis. In 2021 zet Kennisnet deze lijn door, op weg naar meer publieke regie. 

Deel deze pagina: Kennisnet presenteert Jaarplan 2021: Samenwerken aan publieke regie

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail