Saab is als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden. 

Het ICLON draagt bij aan de professionalisering van docenten in het voortgezet en hoger onderwijs, door onderwijskennis te verbinden met de onderwijspraktijk. Inzichten uit wetenschappelijk onderzoek worden zo toegepast in de klas of de collegezaal. Omgekeerd vormen praktijkervaringen een impuls voor nieuw onderzoek.

Verbinding onderzoek en praktijk

De samenwerking tussen Kennisnet en Universiteit Leiden is bijzonder en brengt onderzoek en de onderwijspraktijk samen. Saab: “Kennisnet staat midden in de ontwikkelingen van digitaal onderwijs. Dat levert een mooie combinatie met het werkveld van het ICLON op. De organisaties kunnen elkaar versterken als het gaat om kennis en netwerk. Als strategisch adviseur bij Kennisnet wil ik de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk verder verdiepen en intensiveren.”

Nadira Saab kijkt glimlachend in de camera. Op de achtergrond zijn portretten te zien.
Nadira Saab, de nieuwe strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet.

Onderzoek naar hybride onderwijs

In Saabs onderzoek staat de professionele inzet van ict centraal. In haar onderzoek komen vragen aan bod als:

Zo doet Saab al een aantal jaar onderzoek naar effectief hybride onderwijs voor chronisch zieke leerlingen. “Op veel scholen wordt KlasseContact ingezet om zieke leerlingen thuis of in het ziekenhuis te verbinden met hun klas. Dat is een systeem dat een laptop verbindt met een ict-set in de klas, zodat leerlingen lessen kunnen volgen en sociale binding voelen met de kinderen uit hun klas.”

“Omdat er nog weinig onderzoek en kennis is over een hybride onderwijssituatie, waarbij een gedeelte van de leerlingen op afstand de lessen in de klas volgt, hebben we ons onderzoeksgebied nu ook uitgebreid naar niet-zieke leerlingen. Vooral in de huidige coronasituatie is de vraag naar kennis en richtlijnen vanuit praktijk hiernaar steeds groter.”

Chatbots in het onderwijs

Een ander onderzoek naar de inzet van ict in het onderwijs, is de ontwikkeling van een chatbot waarmee leerlingen real time kunnen communiceren met een historisch personage, zoals Caetennia Pollitta. Het meisje leefde zo rond het einde van de eerste eeuw na Christus in Rome en werd 10 jaar en 6 maanden.

Het personage is vervolgens weer verbonden aan een object in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In het geval van Caetennia is dat haar grafaltaar. Leerlingen kunnen haar bijvoorbeeld vragen stellen over het dagelijks leven en ‘kind zijn’ in het Rome van die tijd.  

“Op deze manier leren leerlingen over het leven in deze periode, maar leren zij ook om kritische vragen te formuleren. Dat is bijvoorbeeld weer belangrijk bij het ontwikkelen van digitale geletterdheid. Daarnaast ontwikkelen we een interventie voor docenten, waarmee we onderzoeken hoe zij zo’n chatbot kunnen inzetten in hun onderwijs.”

Onderzoek bij Kennisnet

Bij Kennisnet zal Saab zich met name bezighouden met het opzetten, begeleiden en adviseren van onderzoeken. De onderzoeksresultaten maakt zij toegankelijk voor de onderwijspraktijk.
“Een mooi voorbeeld van een directe kruisbestuiving tussen mijn werk bij Kennisnet en het ICLON, is het onderzoek naar de ervaring van docenten tijdens de afgelopen coronamaanden. Kennisnet heeft de monitor hybride onderwijs uitgezet in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) waarbij docenten, ouders en leerlingen zijn bevraagd. Voordat ik bij Kennisnet werkte, heb ik een vragenlijst uitgezet naar de ervaring van docenten met afstandsonderwijs, waarbij wij ook interviews hebben gevoerd met docenten. De resultaten van deze 2 onderzoeken zullen elkaar versterken, en dat is goed nieuws voor de wetenschap én de praktijk.”

Deel deze pagina: Bijzonder hoogleraar Nadira Saab nieuwe strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail