Goed onderwijs legt de basis voor leven, leren en werken en daagt leerlingen en studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt om onderwijs dat inspeelt op sociale, economische en technologische ontwikkelingen. Scholen moeten bijvoorbeeld weten om te gaan met het toenemende lerarentekort, met de vraag hoe het onderwijs de juiste voorbereiding biedt op een onvoorspelbare arbeidsmarkt, maar ook met nieuwe ethische vraagstukken als gevolg van digitalisering. Ict speelt hierbij op verschillende manieren een rol. 

Ict in het onderwijs: leren verbeteren

Technologie is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het gaat er nu om de volgende stap te zetten en door een professionele inzet de positieve effecten te vergroten. Ict is een belangrijk middel om processen te verbeteren en te veranderen, bijvoorbeeld als het gaat om de administratie of om het flexibeler vormgeven van lessen. Ict biedt het onderwijs bovendien nieuwe mogelijkheden als het gaat om het primaire proces: om lesgeven en leren. Willen scholen deze kansen benutten, dan moet ict wel op een goede manier worden ingezet. Bovendien stellen het gebruik van technologie en de toenemende digitalisering in de samenleving scholen voor nieuwe uitdagingen en vragen, waar zij zich toe moeten verhouden.

Kennisnet: gids en bouwer van het ict-fundament

Kennisnet zet zich sinds 2001 in samenwerking met vele andere partijen in voor een goede inzet van ict in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. 

De functies die Kennisnet de komende periode vervult zijn gids en bouwer van het ict-fundament. Vanuit onze gidsfunctie helpen we besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ict in het onderwijs. De geboden kennis maken we praktisch toepasbaar, zodat onze gidsfunctie ook echt leidt tot een professionele inzet van ict in het onderwijs.

Naast gids zijn we bouwer van het publieke ict-fundament. We zorgen voor een stevige basis, zodat ict in het onderwijs eenvoudig, veilig en betrouwbaar kan worden ingezet. Daartoe bouwen we verschillende publieke voorzieningen. Zo ondersteunt Kennisnet het onderwijs bij een professionele inzet van ict.

Goed onderwijs door professionele inzet van ict
Goed onderwijs door professionele inzet van ict © KENNISNET

Samen voor het onderwijs

De invulling van onze activiteiten en de ontwikkeling van ons portfolio volgen uit de collectieve behoeften die we ophalen bij de sectorraden, bij saMBO-ICT en bij het ministerie van OCW. Tegelijkertijd zetten we de komende periode stevig in op de ondersteuning van besturen die onder invloed van de toenemende complexiteit de samenwerking zoeken op het gebied van ict. Zo laten we ict ook in de komende jaren weer werken voor het onderwijs.

De Meerjarenkoers 2019-2022 zet in hoofdlijnen uiteen hoe Kennisnet het onderwijs ondersteunt bij een professionele inzet van ict. De koers is afgestemd met het onderwijs: de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, saMBO-ICT en het ministerie van OCW. Ieder jaar werken we deze koers uit in concrete jaarplannen waarin onze activiteiten zijn beschreven.

Meer informatie over Kennisnet vindt u op de pagina Wie wij zijn.

Deel deze pagina: Nieuwe Meerjarenkoers: hier zet Kennisnet zich de komende jaren voor in

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail