De Ict-puzzel voor het onderwijs – ontwikkeld in opdracht van Kennisnet en de PO-Raad – is een middel waarmee schoolbesturen in het (primair) onderwijs het gesprek over ict op gang kunnen brengen.

Van zicht naar inzicht

De Ict-puzzel voor het onderwijs duurt ongeveer 2 uur, en bestaat uit 2 fases. In de eerste fase gaat het gesprek van zicht naar inzicht. Hierbij brengt u in kaart wat de huidige stand van zaken is van de inzet van ict in uw onderwijs, en wat uw visie voor de toekomst is.

Janny Kappert en Mirjam Brand demonstreren de ‘Ict-puzzel voor het onderwijs’: een hulpmiddel dat schoolbesturen helpt om het gesprek over ict op gang te brengen © Kennisnet

In de tweede fase, van inzicht naar inzet, worden concrete actiepunten en prioriteiten geformuleerd. Deze fase levert ook input op voor het implementatie- en investeringsplan.

Bouwstenen

De Ict-puzzel voor het onderwijs bestaat uit 24 bouwstenen die gelegd kunnen worden. Die vallen in 3 categorieën uiteen: onderwijs, middelen en organisatie.

In de categorie ‘onderwijs’ vallen onderwijskundige zaken als ‘doorlopende leerlijnen’, ‘passend onderwijs’ en ‘didactiek’. Onder middelen worden bijvoorbeeld ict-middelen, zoals ‘devices’, ‘leermiddelen’ en ‘beheer’ verstaan. De organisatorische kwesties rond de inzet van ict worden bijvoorbeeld gevangen in de bouwstenen ’teamontwikkeling’, ‘verandervermogen’, ‘roosters’ en ‘leiderschap’.

Discussies geven inzicht in visies en meningen

De deelnemers leggen de verschillende bouwstenen aan elkaar en discussiëren daarover. Is het doel van de inzet van ict bijvoorbeeld het verzorgen van ‘passend onderwijs’? Prima. Wat komt daar dan bij kijken? Leggen de deelnemers daar meteen de kaart ‘leermiddelen’ tegenaan, of eerst de kaart ‘verandervermogen’? Of juist ‘devices’?

De discussie die daarover ontstaat, geeft inzicht in de verschillende visies en meningen die er binnen uw bestuur bestaan over de inzet van ict in het onderwijs.

Spel voor minimaal 3 spelers

Het spel is bedoeld voor minimaal 3 spelers: een bestuurder, de ict-coördinator en een schoolleider. De schoolleider is vertegenwoordiger van de werkvloer, de ict-coördinator heeft bij uitstek verstand van de materie.

En de bestuurder kan zorgen dat eventuele acties en veranderpunten, die uit de discussie naar voren komen, daadwerkelijk worden opgepakt. Afhankelijk van de grootte van het bestuur kunnen nog meer mensen aan het spel deelnemen, zoals iCoaches of bijvoorbeeld een directeur bedrijfsvoering.

APK-keuring voor uw beleid

De Ict-puzzel voor het onderwijs blijkt in de praktijk in veel verschillende situaties te kunnen worden ingezet. Besturen die starten met de inzet van ict op school, gebruiken het spel om hun visie te formuleren. Besturen die al wat verder zijn, gebruiken het spel als APK-keuring voor hun beleid: is de ingeslagen weg een logische, en zijn we niets vergeten?

In alle gevallen is de Ict-puzzel voor het onderwijs een prima hulpmiddel om binnen uw bestuur het gesprek aan te gaan over ict in het onderwijs. U komt zo op een snelle manier tot een breed gedragen visie. Wij wensen u veel inzicht!

Speel de Ict-puzzel

Deel deze pagina: Ict-puzzel helpt uw schoolbestuur bij het gesprek over ict en onderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail