Onderwijsinstellingen verwerken oneindig veel gegevens, zoals persoonsgegevens, examencijfers en rapportcommentaar. Het is voor de veiligheid van leerlingen en leraren heel belangrijk dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Zou er bijvoorbeeld negatief rapportcommentaar op het internet terechtkomen dat niet meer te verifiëren is, dan kan dit de toekomst van een leerling negatief beïnvloeden. Hetzelfde geldt als een docent op een feestje moppert over een leerling met naam en toenaam, en luisteraars deze leerling toevallig kennen. Ook dan wordt er informatie verspreid waar anderen geen toegang tot hadden mogen hebben.

Hoe weet u als bestuurder of de informatiebeveiliging en privacy op uw school goed geregeld is? En of uw personeel weet hoe zorgvuldig om te gaan met informatie over leerlingen? Dat is waar de tool Inzicht in ict-voorwaarden u bij kan helpen. 

Van ict-bewustzijn… 

De meeste schoolbestuurders en ict-coördinatoren zijn zich er wel van bewust dat digitale veiligheid belangrijk is, maar nog niet altijd vaardig in het goed garanderen ervan in hun organisatie. En digitale veiligheid is op alle lagen van de instelling nodig. Zo kan er bijvoorbeeld via een laptop van een docent vaak ook toegang worden verkregen tot gevoelige persoonsgegevens. De vraag is dan: weet deze docent ook dat het belangrijk is een laptop niet onbeheerd of niet-gelockt in het klaslokaal te laten staan? En om niet zomaar een bijlage die persoonsgegevens bevat aan een e-mail toe te voegen, maar een link te gebruiken? Behalve op technisch gebied moet er dus ook op beleidsniveau aandacht worden besteed aan digitale veiligheid.  

Dit alles is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, maar wordt nog vaak gezien als de taak van de privacy officer of ict-coördinator. En hoewel er bij het bewerkstelligen en waarborgen van digitale veiligheid natuurlijk werk ligt voor de privacy officer en ict-coördinator, ligt de eindverantwoordelijkheid bij het bestuur – net als bij andere vormen van veiligheid voor leerlingen. 

… naar een veilige ict-omgeving

Er gaat een hoop denkwerk aan vooraf om digitale veiligheid goed te organiseren. Het schoolbestuur moet bijvoorbeeld nadenken over de aanschaf en integratie van systemen en het trainen en voorlichten van personeel. Om de informatiebeveiliging en privacy te waarborgen is het aan het bestuur om steeds opnieuw inzicht te verwerven in hoe de school er op dit moment op dit vlak voorstaat.  

Wanneer de organisatie aan alle ict-voorwaarden voldoet, is digitale veiligheid door de hele instelling heen geïntegreerd. Het is onderdeel van processen, beleid en automatisering. Digitale veiligheid wordt bijvoorbeeld bereikt door het maken van goede afspraken met leveranciers van hardware, met het trainen van alle medewerkers binnen de school en door het gebruiken van veilige software. Heeft u dit vastgelegd in beleid? En goed geregeld en geïntegreerd in de organisatie? Dan zult u niet zomaar voor moeilijke problemen komen te staan.  

De situatie op uw school in kaart brengen

Bij alle stappen van het goed inrichten van een veilige ict-omgeving en een goede ict-inzet komen veel verantwoordelijkheden en voorwaarden kijken. Door hiervan een helder overzicht te hebben, weten bestuurders en ict-coördinatoren goed waaraan ze moeten voldoen en wordt er niets over het hoofd gezien. De Kennisnetwijzertool Inzicht in ict-voorwaarden helpt u de situatie op uw school in kaart te brengen en geeft u de mogelijkheid om uw groeipad uit te stippelen. Ook geeft de rapportage uit de tool een leidraad om met uw collega’s het gesprek aan te gaan over het verder professionaliseren van uw ict-inzet.

Bekijk de Kennisnetwijzertool ‘Inzicht in ict-voorwaarden’ en ga direct aan de slag!

Van ict-beleid naar een goede ict-praktijk

Bij de testfase van de Kennisnetwijzertool Inzicht in ict-voorwaarden zijn verschillende schoolbestuurders en ict-verantwoordelijken betrokken geweest. Koen Wouters, coördinator ict en functionaris gegevensbescherming bij scholenorganisatie Libréon, ziet de tool als een waardevolle manier om inzicht te krijgen in hoe het huidige beleid landt op alle lagen van de organisatie. “Je kunt als directie een heel mooi beleid geformuleerd hebben waarin staat dat alle medewerkers op de hoogte moeten zijn van het beleid, maar is dat ook zo?”, zegt Wouters. “Zijn de afspraken wel duidelijk genoeg gecommuniceerd? Hebben we iets over het hoofd gezien? Aan de hand van een evaluatie met de tool komt dat meteen boven water.” 

Wouters benadrukt dat een beleid op een bestuurlijke laag van de organisatie misschien hoog scoort in de tool, maar dat dat niet hoeft te betekenen dat de score net zo hoog is op niveau van de uitvoering. “Ik zal de tool zelf invullen, maar laat hem ook invullen door onze bestuurder, de rectoren van de scholen en mogelijk docenten, zodat ik de resultaten kan vergelijken”, zegt Wouters. “Dan kan ik zien of de strategie aangepast moet worden en welke gaten er gedicht moeten worden. Pas als dat gebeurd is, ga ik verder met het ontplooien van nieuwe initiatieven.” 

Meer lezen over ict-voorwaarden

‘Inzicht in ict-voorwaarden’ helpt scholen bij verdere professionalisering ict-omgeving

Toegang tot digitaal lesmateriaal goed regelen

Veilig digitaal toetsen: van constructie tot en met beoordeling

Meteen aan de slag? Bekijk hier de tool Inzicht in ict-voorwaarden

Deel deze pagina: Veilig digitaal onderwijs van A tot Z

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail