SIVON onderneemt acties om schoolbesturen zo goed mogelijk te informeren over de risico’s en te nemen maatregelen. Zo werkt ze samen met Kennisnet aan kennisdeling rondom veilig gebruik van software door schoolbesturen. Daarnaast is SIVON met haar partners aan de slag gegaan om de belangen van funderend onderwijs te behartigen richting Microsoft.

microsoft teams dpia
© iStock

Wat houdt het hoge risico in? 

Het risico gaat over het delen van gevoelige en bijzondere persoonsgegevens via Teams, OneDrive en Sharepoint. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gezondheidsgegevens van leerlingen of medewerkers. In de genoemde applicaties worden deze gegevens versleuteld opgeslagen zodat het moeilijker is voor onbevoegden om hier toegang tot te krijgen, maar Microsoft heeft wél beschikking over deze sleutels. 

De Amerikaanse wet schrijft voor dat Microsoft verplicht kan worden de sleutels te delen met Amerikaanse opsporings- en inlichtingendiensten. De kans hierop is klein, maar hiermee kunnen bijzondere persoonsgegevens dus in handen komen van een andere partij, zonder toestemming van het schoolbestuur. Dit geldt ook als de data in Europa zijn opgeslagen, omdat Microsoft een Amerikaans bedrijf is. De DPIA wijst uit dat het privacyrisico voor gewone persoonsgegevens minder hoog is, omdat de impact hiervan minder groot is voor de leerling of medewerker. 

Kan het risico worden beperkt?

In de DPIA worden diverse complexe maatregelen beschreven die schoolbesturen kunnen nemen om de risico’s te beperken. Om de complexiteit en kosten van deze maatregelen te beperken, is SIVON namens schoolbesten in het primair en voortgezet onderwijs in gesprek met partners. Ook werkt SIVON aan een technische handleiding voor schoolbesturen om alle maatregelen goed te kunnen uitvoeren. 

In de week van 17 maart organiseren SURF, SIVON, APS IT-diensten en SLB-diensten een webinar om meer informatie te geven over het proces en de te nemen maatregelen. Wij adviseren de website van SIVON goed in de gaten te houden voor meer informatie en updates over dit onderwerp

Deel deze pagina: Privacy waarborging Microsoft Teams, OneDrive en SharePoint getoetst

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail