© Kennisnet/Loek Weijts

Onze activiteiten zijn gericht op: 

Het creëren van een landelijke ict-basisinfrastructuur

We zorgen dat publieke voorzieningen beschikbaar zijn voor het onderwijs.  We zetten ons ervoor in dat bijvoorbeeld leveranciers uitwisseling tussen digitale onderwijsvoorzieningen mogelijk maken. We zorgen er onder andere voor dat digitaal leermateriaal goed vindbaar is en dat informatiestromen zo efficiënt mogelijk ingericht zijn.  

Het geven van strategisch advies

In samenwerking met de sectorraden zorgen we ervoor dat de positie van het onderwijs wordt versterkt, bijvoorbeeld door het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod van digitale leermaterialen.

Het bieden van expertise

Samen met het onderwijs ontwikkelen, duiden en verspreiden we kennis over het effectief en efficiënt gebruik van ict. Kennis over de inzet van eigentijdse leermiddelen, het slimmer organiseren van het onderwijs en het uitbouwen van de 21e eeuwse vaardigheden. Dit doen we voor schoolbestuurders, schoolleiders, (ict)-managers en leraren, vooral online. 

Kennisnet wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW.

Raad van toezicht 

Stichting Kennisnet is georganiseerd volgens een raad van toezicht-model. Het integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht. Het onderwijs staat aan het roer van Kennisnet; zo worden drie leden van de raad rechtstreeks benoemd door de sectorraden.

Klokkenluidersregeling

Kennisnet wil de integriteit van haar medewerkers en organisatie waarborgen. Dat doen we onder meer met de klokkenluidersregeling.

Terug