Niet bij alle leerlingen was sprake van een verminderd welbevinden toen de scholen sloten. Sommige leerlingen voelden zich thuis juist prettiger. Bijvoorbeeld omdat zij op school gepest werden of te veel of te weinig werden uitgedaagd. Voor veel kwetsbare leerlingen had de schoolsluiting daarentegen een veel negatiever effect. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, met gedrags- en psychische problemen en met stress binnen het gezin misten hulp en ondersteuning en de veiligheid van school. 

Geleerde lessen uit onderzoek

Gevoelens van verbondenheid, autonomie en competentie zijn belangrijke voorwaarden voor het welbevinden van leerlingen. In de geleerde lessen gaan we op basis van diverse nationale en internationale onderzoeken na wat voor effect de schoolsluiting heeft gehad op deze voorwaarden en hoe scholen daar in de toekomst rekening mee kunnen houden bij het aanbieden van flexibel onderwijs.

Verbondenheid

De verbondenheid met de leraar en klas- en studiegenoten kwam tijdens les op afstand al snel onder druk te staan. Belangrijke ontwikkelingstaken voor kinderen en jongeren, zoals vrienden maken, leren samenwerken en samen conflicten oplossen, vielen weg. Veel leerlingen en studenten gaven aan dat zij sociale contacten misten. Eenzaamheidsklachten namen daardoor toe.  

Meisje thuis op bed op de laptop
Sommige leerlingen en studenten gaven aan een groter gevoel van hun autonomie te ervaren tijdens de periode van afstandsonderwijs. Maar er waren ook leerlingen die het lastig vonden om initiatief te tonen en om hulp te vragen als zij ergens mee zaten. © ISTOCK

Autonomie

Sommige leerlingen en studenten gaven aan een groter gevoel van hun autonomie te ervaren tijdens de periode van afstandsonderwijs. Ze vonden de toegenomen vrijheid en flexibiliteit prettig en konden meer zelf bepalen hoe zij hun dag wilden indelen. Maar er waren ook leerlingen die het lastig vonden om initiatief te tonen en om hulp te vragen als zij ergens mee zaten, of die niet goed tot leren kwamen door een gebrek aan structuur en duidelijkheid of het ontbreken van een goede werkplek. Mogelijk heeft dit de gevoelens van autonomie negatief beïnvloed.

Competentie

Tijdens de periode van het afstandsonderwijs was het voor sommige leerlingen en studenten niet altijd duidelijk wat er van hen verwacht werd. Dit had een negatief effect op hun welbevinden. Aan de andere kant werd het welbevinden vergroot doordat er ook ruimte was voor kleinere klassen en instructiegroepen en doordat leerlingen de hele dag door vragen konden stellen. Belangrijk was dan wel dat leerlingen niet te lang hoefden te wachten op een reactie of feedback van de leraar.

Need Supportive Teaching

Volgens de zelfdeterminatietheorie is de mate waarin mensen intrinsiek gemotiveerd zijn afhankelijk van de vervulling van 3 psychologische basisbehoeften: verbondenheid, autonomie en competentie. Lesgeven op basis van deze theorie heet Need Supportive Teaching. Leerlingen en studenten komen beter tot leren als ze veiligheid, verbondenheid en waardering ervaren, als ze zelf invloed hebben op wat ze doen, en als ze het gevoel hebben dat ze in staat zijn taken goed uit te voeren. Het welzijn van leerlingen en studenten wordt vergroot als aan deze basisbehoeften is voldaan.

Tips en adviezen

Wat kunt u bij afstandsonderwijs doen om een veilig en stimulerend leerklimaat te bieden om daarmee het welbevinden van leerlingen te bevorderen? En hoe houdt u het welbevinden van leerlingen in de gaten? 

Praktijkvoorbeelden

Bronnen en onderzoek

Dit artikel is gebaseerd op een groot aantal onderzoeken over het welbevinden van leerlingen bij afstandsonderwijs. Wilt u meer weten of u er verder in verdiepen? Meer informatie vindt u in een van de volgende onderzoeken:

Meer geleerde lessen

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “Geleerde lessen van afstandsonderwijs”. Wilt u meer weten of bent u benieuwd naar de andere geleerde lessen? Lees dan ook: 

Deel deze pagina: Welbevinden van leerlingen en studenten bij afstandsonderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Deel deze pagina