Vallen leerlingen van uw school onder de regeling ‘Gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo’ en wilt u als school gebruikmaken van VVA? Volg dan de onderstaande stappen:

  1. Het schoolbestuur sluit een overeenkomst met Kennisnet voor VVA en het Onderwijs serviceregister (OSR). Let op: zonder OSR-overeenkomst is het niet mogelijk om gebruik te maken van VVA. Het vo-koppelpunt als onderdeel van VVA heeft het OSR namelijk nodig om de aanmeldberichten over uw leerlingen op de juiste plek in uw LAS af te leveren. Heeft uw bestuur nog geen overeenkomsten ondertekend? Neem dan contact op met Kennisnet support.
  2. Het gebruik van VVA vindt plaats vanuit het leerlingadministratiesysteem (LAS) van de school. Na ondertekening van de overeenkomsten dient de school de leverancier van het LAS te mandateren voor gegevensuitwisseling via VVA. Raadpleeg hiervoor de Handleiding Mandateren op OSR voor scholen.
  3. Bij sommige leerlingadministratiesystemen dient de school VVA nog te activeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van het LAS.