De Hype Cycle kan ook helpen om te bepalen welke technologieën relevant zijn voor het onderwijs en hoe ze met elkaar samenhangen. Zo kunt u als school gedegen keuzes maken bij het samenstellen van de ict-portfolio.

De Hype Cycle

De assen 

Op de Hype Cycle is op de verticale as de verwachting van de impact die een technologie gaat hebben uitgezet tegen de tijd op de horizontale as. 

De zes fases 

Elke Hype Cycle onderscheidt zes fasen van ontwikkeling die elke technologie doormaakt.

Innovatieprikkel

Demonstraties en experimenten wekken belangstelling van de media voor een potentieel baanbrekende technologische innovatie. De technologie is nog niet productief inzetbaar of commercieel levensvatbaar.

Piek van overspannen verwachting

Publiciteit over eerste succesverhalen maakt een golf van enthousiasme los. Deze verwachtingen overstijgen de daadwerkelijke mogelijkheden. Beter bekend als een hype.

Dal van teleurstelling

Enthousiasme maakt plaats voor teleurstelling door problemen, hoge kosten en lage rendementen. De verwachting zakt naar een dieptepunt. Juist deze periode biedt kansen voor nieuwe toepassingen die voortbouwen op ervaringen en kennis van voorlopers.

Helling van verlichting

De eerste obstakels worden overwonnen, opbrengsten worden duidelijk, evenals randvoorwaarden voor succesvolle toepassing. Met de inzichten van voorlopers groeit het begrip over waar en hoe de technologie effectief kan worden ingezet.

Plateau van productiviteit

Nu de daadwerkelijke opbrengsten in de praktijk worden bewezen, durven steeds meer organisaties de technologie in te zetten. Er volgt een periode van snelle groei, die weer afneemt naarmate meer mensen zijn ingestapt.

Moeras van dalende opbrengst

Verouderde technologie kan nieuwe initiatieven frustreren, vertragen of zelfs tegenhouden. Naast tijdige adoptie van nieuwe technologie moet daarom ook verouderde technologie op tijd worden vervangen.

Aan de slag met de Hype Cycle

Bent u benieuwd in welke technologie u het beste kunt investeren? Om hier een goed beeld van te krijgen, ontwikkelde Kennisnet de Keuzehulp onderwijstechnologie. Benieuwd naar deze tool? Ga direct aan de slag.

Deel deze pagina: Hype Cycle

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Deel deze pagina