Meteen naar de content
  • Uitleg
  • |
  • Technologische innovatie
  • |
  • po
  • vo
  • mbo

Technologieën toegelicht

Van blockchain tot sociale robots en van immersive technologie tot artificial intelligence. Welke technologische innovaties zijn nu relevant en welke toepassingen zijn er in het onderwijs?

Logo Kennisnet

Door de redactie

28 december 2021
2 minuten lezen

Zo werkt artificial intelligence

Artificial intelligence (AI) is het vermogen van computers om taken uit te voeren waarvoor mensen hun intelligentie inzetten. Je vindt het in steeds meer toepassingen.
Zo werkt artificial intelligence

Blockchaintechnologie

In dit artikel leggen we uit wat blockchain is en verkennen we of blockchaintechnologie een oplossing kan bieden voor uitdagingen in het onderwijs.
Blockchaintechnologie

Brein-computerinterfaces

Brein-computerinterfaces (BCI’s) vormen de verbinding tussen het brein en een extern apparaat. Wat kunnen we in de toekomst verwachten van deze technologie voor het onderwijs?
Brein-computerinterfaces

Chatbots

Chatbots zijn programma’s die interactie hebben met mensen via taal. De meeste chatbots communiceren in geschreven tekst, maar steeds meer chatbots gebruiken gesproken tekst.
Chatbots

Digitaal portfolio

Een portfolio is niet alleen een plek om werk te verzamelen, maar kan ook gebruikt worden als een leerlingvolgsysteem, evaluatietool, rapport en digitale leeromgeving.
Digitaal portfolio

Generatieve AI

Generatieve AI is een vorm van artificial intelligence waarmee iemand automatisch teksten, afbeeldingen, audio en andere content kan genereren. In dit artikel schetsen we de mogelijkheden voor het onderwijs.
Generatieve AI

Immersive technologie

Immersive technologie is een verzamelnaam voor technologieën waarmee iemand in een ervaring wordt ‘ondergedompeld’. Virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR) zijn verschijningsvormen van immersive technologie.
Immersive technologie

Robots

Robots maken onderdeel uit van ons dagelijks leven en werk en zullen dat steeds meer gaan doen. Ook in het onderwijs.
Robots

Sociale robots

Sociale robots zijn robots die interactie kunnen hebben met mensen. In verschillende sectoren zien we al sociale robots die taken overnemen van mensen. In het onderwijs gaat het vooral nog om experimenten.
Sociale robots

Serious games

Serious games kunnen een effectief leermiddel zijn in het onderwijs. Ze sluiten aan bij de belevingswereld van jongeren en het competitie-element kan hen extra motiveren. De games kunnen diverse doelen hebben, zoals leren wat de beste strategie is of ervaren hoe het is om samen een oplossing te bedenken.
Serious games

Simulatie-apps

Simulatie-apps bevatten een nabootsing van de werkelijkheid. Deze werkelijkheid kan afkomstig zijn uit de economie, natuurkunde, scheikunde, biologie, psychologie, geneeskunde of andere domeinen.
Simulatie-apps

De onderwerpen waarover wij publiceren