Bijna alle softwaretoepassingen en digitale leermiddelen in het onderwijs zijn toegankelijk via internet. Deze hoeven dus niet meer geïnstalleerd te worden op een apparaat. De technologie die dat mogelijk maakt, heet cloud computing. Dankzij cloud computing kun je met alle devices veilig en snel bij softwareprogramma’s en andere digitale toepassingen. Zo zijn die programma’s en toepassingen altijd voorzien van de laatste updates. Ook gegevens kunnen centraal worden opgeslagen in de cloud. Dat betekent dat je altijd bij de meest actuele gegevens kunt. Daarnaast is ook de opslag van data veilig geregeld op een centrale plek en kunt je dus altijd en overal bij de meest actuele gegevens. 

Werkzaamheden die zich bij uitstek lenen voor cloudcomputing zijn bijvoorbeeld het opslaan, delen van en samenwerken aan documenten. Iedereen werkt dan aan een en hetzelfde document. Het voorkomt dat er verschillende versies van een document gaan circuleren. Maar ook virtueel vergaderen is mogelijk via tools in de cloud. De grootste en meest bekende cloud computing platforms in het onderwijs zijn Office 365 van Microsoft en G Suite van Google.

Volwassenheid van de technologie

Cloudcomputing is een gangbare technologie die zonder veel problemen technisch in te richten is op school. De eindgebruiker kan tussen leveranciers met een vergelijkbaar aanbod kiezen. De grootste uitdaging in de toepassing ervan zit in de mensen die ermee moeten werken. Leerlingen en leraren moeten vaardig genoeg zijn om ermee om te kunnen gaan. 

Toepasbaarheid voor het onderwijs

Met de juiste randvoorwaarden biedt cloudcomputing grote kansen voor het onderwijs. Vrijwel alle applicaties die leerlingen en leraren nodig hebben zijn ruim voorhanden in de cloud. 

Cloud computing maakt dat een groot deel van de servers en apparatuur uit de school kan verdwijnen. Ook kan een deel van het beheer van het systeem vanuit de cloud worden geregeld door een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is, in plaats van door een systeembeheerder op school. Zo kunnen scholen tijd en geld besparen. Via cloudplatforms kan men eenvoudig binnen, tussen en buiten scholen samenwerken. En ben je dus niet meer afhankelijk van de locatie waar je je bevindt. 

Weergave van cloud computing
Met de juiste randvoorwaarden biedt cloud computing grote kansen voor het onderwijs. Vrijwel alle applicaties die leerlingen en leraren nodig hebben zijn ruim voorhanden in de cloud.

Aandachtspunten en tips

Zorg voor een goede internetverbinding

Voor werken in de cloud ben je afhankelijk van het internet. Daarom is een goede en betrouwbare internetverbinding een belangrijke voorwaarde voor de implementatie ervan. 

Ben je bewust van privacy

Werken met cloud computing betekent dat je ook gegevens in de cloud opslaat. Onderzoek vooraf of het hierbij om persoonsgegevens gaat. Is dit het geval? Dan gelden de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en moet je onder andere zorgen voor een verwerkersovereenkomst met de leverancier. Je leest meer over informatiebeveiliging en privacy op aanpakibp.kennisnet.nl.

Let op verwerking persoonsgegevens

Er zijn veel gratis applicaties beschikbaar in de cloud. Let er in dat geval op dat er niet ongemerkt persoonsgegevens worden gedeeld. Gebruik de appchecker om na te gaan of de app privacyrisico’s oplevert voor je leerlingen of kijk of de app voorkomt in de privacy quickscan op lesopafstand.nl.

Maak goede afspraken

Samenwerken in de cloud is anders dan werken met lokale mappenstructuren. Goede afspraken over opslaan, bewerken, verwijderen en delen van documenten is belangrijk voor een soepele samenwerking. 

Maak keuze op bestuursniveau

Werken in de cloud gaat het meest efficiënt als de keuze wordt gemaakt op bestuursniveau. Dan profiteer je van schaalvoordelen en gemak bij de inrichting.

Deel deze pagina: Cloud computing

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Deel deze pagina