Door de technologieën uit de Hype Cycle op de Benefit Map te positioneren, maken we inzichtelijk wie – de leraar en leerling of de school – welke technologieën om welke redenen belangrijk vindt. Het maakt ook de onderlinge verbanden en afhankelijkheden van technologie inzichtelijk.

De assen

De verticale as toont het belang dat de school hecht aan de succesvolle toepassing van een technologie. De horizontale as laat het belang zien dat leraren en leerlingen hechten aan de succesvolle toepassing van een technologie. 

De kwadranten

Als zowel de school als leraren en leerlingen het nut van de geselecteerde ict-middelen zien, dan zal de acceptatie hoog zijn en de implementatie vlot verlopen. Indien geen van beide het belang van een technologie inziet, dan zal de implementatie lastig zijn en langzaam verlopen. Dit levert 4 kwadranten op met elk een eigen profiel.

De Benefit Map © Kennisnet

Linksonder: ‘Enabler’

Voor technologie in dit kwadrant is weinig aandacht of het bestaan ervan is onbekend voor een groot deel van de organisatie. Het gaat hier vaak om ondersteunende infrastructuur of afspraken over standaarden. Ook deze technologie is echter zeer relevant. Want alleen hiermee kan een school de ambities en plannen die ze heeft met andere, meer innovatieve technologie waarmaken. 

Linksboven: ‘Green light’

Deze technologie betreft met name procesondersteunende systemen zoals leerlingvolgsystemen. Noodzakelijk voor de schoolorganisatie voor verantwoording en sturing, maar vaak ervaren als administratieve last door leraren en leerlingen. 

Rechtsonder: ‘People’s choice’

Dit is veelal (consumenten)technologie die met name leraren gemak biedt. Denk aan apps uit een appstore die leraren in de les inzetten. Het is ook technologie die voor fragmentatie van informatie en kennis kan zorgen. Het vraagt een investering van de school om grip te houden op de inzet van dit soort technologie. 

Rechtsboven: ‘Hot spot’

Dit is technologie waar zowel de organisatie als leraren en leerlingen veel waarde aan hechten. Bijvoorbeeld adaptieve leermiddelen. 

Aandachtspunten en tips

Gebruik de Benefit Map om anderen mee te nemen in uw verhaal

De Benefit Map is een nuttig instrument om te gebruiken in workshops, om de discussie te faciliteren over technologie, de belangen en de implementatie. Het is geen eenzijdige invuloefening. Gebruik de inzichten om het verhaal te vormen voor de investeringsagenda en implementatieplannen en om hiervoor begrip en draagvlak te creëren. Bij verschillende belanghebbenden, zoals medewerkers, leerlingen en hun ouders, de raad van toezicht, de inspectie en het bedrijfsleven.

Zoek naar balans over alle kwadranten 

De Benefit Map ziet er op het eerste gezicht simpel uit, maar blijkt lastig te doorgronden. De Hot Spot is bijvoorbeeld niet het kwadrant waarin alle technologie moet staan, wat soms wel wordt gedacht. Een typische Benefit Map bevat technologieën in alle kwadranten. Het gaat om de balans tussen technologie met opbrengsten voor de school en direct gemak voor leraren en leerlingen.

Kijk welke technologie er nog mist 

Het plaatsen van technologieën op de Benefit Map kan ook inzicht geven in de vraag of er nog technologie mist. Bijvoorbeeld als er vooral technologieën in de Hot Spot staan zoals adaptieve leermiddelen, devices en dashboards, maar helemaal niets in het Enabler kwadrant. Investeringen in een robuust netwerk met voldoende capaciteit kunnen bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om ook echt met die Hot Spot-technologie aan de slag te kunnen gaan.

Bepaal samenhang en prioriteiten

Door technologieën op de Benefit Map te groeperen, kan zichtbaar worden hoe ze samenhangen. Kijk bijvoorbeeld naar groepjes van technologieën die u los van elkaar kunt implementeren. Het zou ook kunnen dat er eerst investeringen nodig zijn in het netwerk, voordat u  devices en adaptieve leermiddelen breed kunt implementeren.

Aan de slag met de Benefit Map

Bent u benieuwd welke technologie het beste past in uw ict-portfolio? Om hier een goed beeld van te krijgen, ontwikkelde Kennisnet de Keuzehulp onderwijstechnologie. Benieuwd naar deze tool? Ga direct aan de slag.

Deel deze pagina: Benefit Map

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Deel deze pagina