Als school in het po, vo en mbo gebruikmaken van het OSR, om op één centrale plek aan te geven welk (leerling)administratiesysteem de school gebruikt voor de uitwisseling van gegevens? Dan dient het schoolbestuur een overeenkomst af te sluiten met Kennisnet. Volg hiervoor onderstaande stappen.

1. Het schoolbestuur sluit een overeenkomst af met Kennisnet voor OSR. Let op: wilt u ook VVA gebruiken, dan is een overeenkomst voor VVA ook nodig. Heeft uw bestuur nog geen overeenkomst ondertekend? Neem contact op met de Kennisnet support via support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl.

2. Na het afsluiten van de overeenkomst is het belangrijk dat de school mandaat geeft voor een koppeling tussen het leerlingadministratiesysteem (LAS) van de school en de betreffende dienst. Dit doet de school door in te loggen in het OSR. Hiervoor moet u de rol ‘OSR-toegang’ toevoegen aan uw Mijn DUO account. Dit kan via de beheerder van Mijn DUO.