Meteen naar de content

Jaarverslag 2022: ‘Waardegericht digitaliseren’ in een jaar van transitie

Het laatste jaar van de Meerjarenkoers 2019-2022 speelde Kennisnet een belangrijke rol in de continuïteit van het onderwijs. Onze voorzieningen, die we voor het onderwijs hebben ontwikkeld, draaiden weer stabiel; er is continu gemonitord op verstoringen. We leverden onze diensten volgens de afspraken en waarborgden daarmee de voortgang van de onderwijsprocessen. Ook ontplooiden we in het afgelopen jaar veel nieuwe activiteiten. Er is binnen Kennisnet veel aandacht voor publieke waarden. Door het organiseren van publieke regie, waarbij het onderwijsveld samen aan gezamenlijke doelen werkt, kunnen we waardegericht digitaliseren en de kwaliteit van het onderwijs doelmatig verbeteren.

Logo Kennisnet

Door de redactie

13 april 2023
3 minuten lezen

In het afgelopen jaar realiseerde de onderwijssector zich meer dan ooit hoe belangrijk het is om te veranderen en mee te groeien met de digitalisering van de samenleving. De coronacrisis heeft het gevoel van urgentie versterkt. Dat heeft ertoe geleid dat Kennisnet bij veel nieuwe programma’s en projecten wordt betrokken, waaronder enkele programma’s uit het Nationaal Groeifonds (Impuls Open leermateriaal en het afsprakenstelsel Edu-V) en het programma Digitaal Veilig Funderend Onderwijs.

Samenwerking met SIVON

Kennisnet en SIVON hebben zich samen ingezet voor samenwerking, kennisdeling en krachtenbundeling. Dat deden we door verschillende netwerken te organiseren en expertise in te brengen. De samenwerking met SIVON verloopt goed en dit leidde tot een verdere toename van het aantal leden van SIVON. Hierdoor groeide ook het aantal afnemers van diensten zoals Veilig Internet en WaaS.

Afspraken voor het mbo

Kennisnet heeft in 2022 met de MBO Raad en SURF duidelijke afspraken gemaakt over de dienstverlening voor het mbo, omdat de sector zowel gebruikmaakt van onze diensten als die van SURF. Samen hebben we scherpere keuzes gemaakt in welke diensten het mbo gebruikt van Kennisnet en welke van SURF. Dit zorgt voor duidelijkheid en maakt de onderlinge samenwerking makkelijker.

Andere belangrijke resultaten in 2022

  • De dienst Entree Federatie is succesvol naar een nieuw platform gemigreerd, zonder verstoringen voor het onderwijs. Hierdoor behielden leraren en leerlingen probleemloos toegang tot lesmateriaal.  
  • Ook de migratie van de Onderwijscommunitycloud (OCC) is succesvol verlopen; hierop draaien alle voorzieningen van Kennisnet. Dit garandeert een stabiele en duurzame infrastructuur voor onze dienstverlening aan het onderwijs.  
  • Binnen Wikiwijs, het platform voor open leermateriaal, hebben we meerdere nieuwe functionaliteiten toegevoegd. De belangrijkste: de mijn.wikiwijs.nl-omgeving. 
  • In onze rol als sectorarchitect werkten we aan de revisie van de ROSA. Dit is de verbindende referentiearchitectuur voor het onderwijs. Er is nu meer samenhang tussen de verschillende referentiearchitecturen in de verschillende sectoren. Deze verbetering is ook belangrijk voor de Groeifondsprojecten die dit jaar van start zijn gegaan. 
  • Verder hebben we grote stappen gezet in de realisatie van onze netwerken. Enkele thema’s waarvoor netwerken zijn opgezet, zijn:
  • Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor het opzetten van het netwerk Leermiddelen. In samenwerking met SIVON komen we via deze netwerken meer in contact met de onderwijsprofessionals binnen de scholen. Hierdoor kunnen we hen beter ondersteunen. 

Naar een nieuwe koers

In 2022 heeft Kennisnet gewerkt aan de nieuwe meerjarige koers om de komende jaren nog beter te kunnen inspelen op veranderingen in het onderwijs (met bijbehorende ambities), technologische ontwikkelingen en nieuwe vraagstukken zoals het borgen van publieke waarden. Doordat het onderwijs tijdens de coronapandemie een digitale sprong heeft gemaakt, is het nodig om onze visie, strategie en doelen te herijken en aan te scherpen. In 2023 geven we deze koers verder vorm. 

Lees het jaarverslag

De onderwerpen waarover wij publiceren