Doorgaan naar hoofdinhoud

'Goed informatiemanagement maakt organisatie wendbaar'

In het Netwerk Informatiemanagement po/vo maken ict-verantwoordelijken in het primair en voortgezet onderwijs samen werk van informatiemanagement op school. Sinds de oprichting in 2022 is het netwerk uitgegroeid naar 200 leden. Het netwerk wordt ondersteund door Kennisnet, de PO-Raad en VO-raad. Peter Schep is de nieuwe voorzitter van de regiegroep Informatiemanagement, die onder andere de netwerkbijeenkomsten organiseert. “Juist door te werken met processen maak je je organisatie wendbaar.”

Logo Kennisnet

Door de redactie

1 maart 2024
3 minuten lezen

Peter was al lid van de regiegroep voordat hij in januari 2024 voorzitter werd. Hij werkt in het dagelijks leven als Manager ICT & Informatiemanagement bij PCOU Willibrord. “Met het netwerk willen we de referentiearchitectuur FORA praktisch vertalen naar de onderwijspraktijk van vakgenoten, die bijvoorbeeld niet alleen ict-coördinator maar ook docent zijn. Zij moeten hun tijd verdelen over verschillende taken en hebben meer behoefte aan praktijkvoorbeelden en praktische handleidingen waarmee ze bestaande processen eenvoudig kunnen optimaliseren.” 

Interesse voor informatiemanagement groeit

Hij blikt met een goed gevoel terug op vorig jaar: “Eerst hebben we meer bewustzijn gecreëerd over informatiemanagement in de sector. Dat hebben we gedaan door op verschillende manieren uit te leggen wat informatiemanagement op school inhoudt. Zo hebben we het in onze fysieke netwerkbijeenkomsten gehad over hoe je grip houdt op het applicatielandschap. Ook het nut en de noodzaak van architectuur kwam in deze bijeenkomsten aan bod.” 

Peter ziet dat de interesse rond informatiemanagement groeit: “Veel collega’s komen er stiekem achter dat ze binnen een school of scholengroep al een aantal vraagstukken op het vlak van informatiemanagement oplossen. Het is ook belangrijk dat de besturende collega’s betrokkenheid voelen. Informatiemanagement kan veel betekenen voor de bestuurder. Bijvoorbeeld door data in te zetten om te sturen op projecten of door procesmanagement in te zetten om de organisatie wendbaar te maken.” 

‘Netwerk wint aan kracht’

Informatiemanagement is veelomvattend; het raakt bijna alle processen in een school, zowel in het po als in het vo. “Voor de FORA zijn in samenwerking met het onderwijs procesmodellen beschikbaar. Deze processen komen op iedere school voor. Dit jaar gaan we daarom in het netwerk themagericht aan de slag met procesgericht werken. Het eerste thema is toetsen en examineren. Met onze leden uit het po zoomen we in op het procesmodel voor de Doorstroomtoets. En met onze leden uit het vo op het procesmodel Examineren.”

Hij merkt dat het netwerk aan kracht wint: “Steeds meer leden delen als ambassadeur hun kennis met hun vakgenoten uit het netwerk. Zo werken we echt met elkaar aan een betere toepassing van informatiemanagement in de sector.”

Halen én brengen

Peter nodigt collega’s graag uit om zich aan te sluiten: “Als lid van het netwerk wissel je kennis en ervaring uit, leg je contact met andere scholen en werk je aan je eigen professionalisering en die van je school. Heb je een probleem? In een netwerk is altijd wel iemand die je kan helpen. Maar als je wilt dat een netwerk gaat vliegen heb je elkaar nodig. Dat betekent halen én brengen.”

Netwerk Informatiemanagement po/vo

Het Netwerk Informatiemanagement po/vo is een netwerk voor ict-verantwoordelijken in het primair en voortgezet onderwijs. In het netwerk deel je kennis en ervaring met collega’s van andere scholen en werk je aan je eigen professionalisering.

Meld je aan voor het Netwerk Informatiemanagement

De onderwerpen waarover wij publiceren