Metadata voor betere vindbaarheid

Om digitaal lesmateriaal vindbaar te maken voor scholen in het po, vo en mbo, geven aanbieders hun leermaterialen ‘labels’ mee. Dat wordt metadata genoemd. Edurep verzamelt deze metadata.

Wanneer leraren en leerlingen een zoekopdracht aan Edurep geven, presenteert Edurep een overzicht van links naar beschikbaar materiaal van de aanbieders.

Het labelen van educatieve materialen kan door twee partijen gebeuren: de aanbieders en de gebruikers.

Metadata door gebruikers

Ook leraren dragen bij aan het beter vindbaar maken van uw digitaal leermateriaal. Zij kunnen extra kenmerken meegeven aan het lesmateriaal. Een aardrijkskundeleraar kan bijvoorbeeld aangeven dat een leermiddel voor geschiedenis óók geschikt is voor zijn vak. Hoe meer ‘labels’ leermaterialen krijgen, hoe sneller een leraar kan beoordelen of het materiaal geschikt is. Hiervoor wordt MetaPlus gebruikt. Inloggen gebeurt met via Entree-Federatie.

Sociale metadata door gebruikers

Gebruikers kunnen ook hun mening en ervaring geven over het gebruikte materiaal. Dat wordt ‘sociale metadata’ genoemd. Deze sociale feedback wordt op een plek verzameld en is daar ook doorzoekbaar. Aanbieders kunnen reageren op de feedback. De feedback bevat vaak zinvolle informatie voor het aanpassen of verbeteren van de content. Voor het geven van ‘sociale metadata’ moeten gebruikers zich aanmelden.

Metadateren uitgelegd