Er is steeds meer (digitaal) leermateriaal beschikbaar. Een mooie ontwikkeling voor leraren die hun leerlingen op de best passende manier willen ondersteunen door te variëren en combineren met leermateriaal. Maar waar is dat materiaal allemaal te vinden? Hoe kunnen leraren op uw school zich zo goed mogelijk oriënteren? 

Foto ter illustratie © Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Leermateriaal weten te vinden

De leermiddelenmarkt is in beweging en het is een uitdaging voor leraren om geschikt materiaal te kiezen. Naast complete methodes is er ook veel aanvullend materiaal dat wordt ontwikkeld door uitgevers. Op hun websites vindt u alle informatie over beschikbare methodes en innovatieve leermaterialen.

Voor een overzicht van educatieve uitgevers in Nederland kunt u kijken op geu.nuv.nl, de website van GEU. Ook op de websites van leermiddelendistributeurs en schoolleveranciers kunt u zoeken naar leermateriaal en inspiratie opdoen.

Leraren maken naast het materiaal van traditionele aanbieders bovendien gebruik van leermateriaal dat online op verschillende plekken te vinden is. Schooltv.nl, entoen.nu en jeugdbieb.nl zijn goede voorbeelden.

‘Open materiaal’ is te vinden op platforms en websites als wikiwijs.nl en vo-content.nl. Open materiaal:

Door u breed te oriënteren komt u vanzelf nieuwe leermiddelen tegen en krijgt u een goed beeld van het aanbod. U kunt bijvoorbeeld een beurs als de NOT of de IPON bezoeken.

Daarnaast kunt u bij uitgevers navragen welke nieuwe materialen er worden verwacht.

Tot slot kunt u ook inspiratie opdoen bij andere schoolbesturen/scholen om te zien wat werkt. Het uitwisselen van tips en ervaringen met collega’s – juist van andere scholen – heeft veel meerwaarde.

Leermateriaal combineren

Bij het zoeken naar nieuw leermateriaal is het goed om naar het integrale leermiddelenpakket van een school te kijken. Kies methode en losse leermiddelen in samenhang. Ze hoeven niet van dezelfde uitgever te komen, maar het is wel belangrijk dat ze op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen.

Denken en werken vanuit leerdoelen kan hierbij helpen. Het artikel ‘Waar moet ik rekening mee houden bij het kiezen van digitale leermiddelen’, gaat dieper in op de vraag hoe u dit keuzeproces goed inricht.

Sommige scholen werken met een leermiddelenspecialist, dat is vaak één van de leraren. De leermiddelenspecialist houdt de samenhang tussen in het oog en verzamelt de verschillende wensen van leraren op het gebied van leermiddelen. Hij kan zo gericht zoeken naar passende leermaterialen voor de school. 

Leermateriaal gevonden, en dan?

(Digitale) leermiddelen weten te vinden is natuurlijk maar een onderdeel van een goed leermiddelenbeleid op scholen. Het hangt samen met allerlei andere stappen, zoals leermiddelen weten te combineren, variëren met materiaal en de materialen moeiteloos inzetten in de les

Wilt u het hele onderwijsleerproces en de rol van digitale leermiddelen daarbij beter in beeld krijgen? Lees dan de publicatie ‘De leermiddelenketen in het onderwijs’. 

Deel deze pagina: Hoe weet ik welk (digitaal) leermateriaal er is en waar ik dat kan vinden?

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail