Koppelpunt Catalogusinformatie

Voor wie?

Het Koppelpunt Catalogusinformatie is voor alle partijen in het onderwijs die meer inzicht willen in het aanbod van leermiddelen. Iedereen heeft (gratis) toegang tot de catalogus en kan informatie opvragen.

Het Koppelpunt Catalogusinformatie zorgt voor

Hoe helpt Kennisnet met het Koppelpunt Catalogusinformatie?

Er zijn verschillende dienstleveranciers die scholen inzicht bieden in de leermiddelen die er zijn. Dienstleveranciers zijn bijvoorbeeld distributeurs en makers van (onderdelen van) digitale leeromgevingen. Als al deze dienstleveranciers bij de uitgevers dezelfde informatie moeten ophalen, is dat inefficiënt. Het Koppelpunt zorgt ervoor dat deze informatie in één keer beschikbaar is voor alle partijen. Bijkomend voordeel is dat scholen het Koppelpunt kunnen gebruiken als referentie: is het overzicht dat zij gebruiken compleet?

Hoe maak ik gebruik van het Koppelpunt Catalogusinformatie?

Ik ben aanbieder van leermiddelen

Uitgevers en andere leermiddelen-aanbieders die hun catalogusinformatie willen laten opnemen in het Koppelpunt, kunnen gebruik maken van de ECK standaard voor Distributie en Toegang (ECK DT-standaard). Dit is een standaard voor deze informatie-uitwisseling. Uitgevers die enkele leermiddelen hebben, kunnen een (CSV-)bestand uploaden. Neem contact op met Kennisnet support voor meer informatie.

Meer informatie over aansluiten als uitgever op het Koppelpunt Catalogusinformatie staat op de Developer Wiki.

Ik ben distributeur of een dienstaanbieder

Distributeurs of makers van een (onderdeel van een) digitale leeromgeving die gebruik willen maken van de informatie in het Koppelpunt Catalogusinformatie, bijvoorbeeld om dit te verwerken in hun eigen dienstverlening, kunnen aansluiten op het Koppelpunt door dezelfde ECK-DT standaard te gebruiken, die uitgevers ook gebruiken.

Meer informatie over aansluiten als distributeur op het Koppelpunt Catalogusinformatie staat op de Developer Wiki.

Ik werk bij een onderwijsinstelling

Onderwijsinstellingen die meer zicht willen krijgen op het aanbod van leermiddelen, kunnen dit op Demonstrator voor het Koppelpunt Catalogusinformatie inzien. Hier staat een lijst met het huidige aanbod dat is opgenomen in het Koppelpunt. Wilt u de lijst uitgebreid kunnen doorzoeken en vergelijken? Dan verwijzen we u naar de dienstaanbieders die gebruik maken van de catalogus, vanuit publieke of private initiatieven.

Van wie is het Koppelpunt Catalogusinformatie?

De dienst Koppelpunt Catalogusinformatie is in opdracht van Edu-K door Kennisnet opgezet. Kennisnet vult in samenwerking met onder andere de GEU het Koppelpunt Catalogusinformatie met gegevens van uitgeverijen die gebruik maken van de standaard ECK Distributie en Toegang (ECK DT). Gegevens over open lesmaterialen komen uit Wikiwijs.