Hoe gooit u het roer om in het onderwijs? Hoe ontwikkelt de school een concept dat recht doet aan de behoefte van elke individuele leerling? Hoe regelt de school dit binnen het huidige systeem? En welke rol speelt ict daarbij? Dit boek toont hoe u onderwijs anders kunt organiseren. 

Maatwerk

In dit rijk geïllustreerde boek worden acht succesvolle, vernieuwende scholen in Nederland (po en vo) geportretteerd. Centraal staat de vraag hoe scholen nu echt meer maatwerk kunnen realiseren in hun onderwijs. De geportretteerde scholen laten zien dat het binnen de wettelijke grenzen mogelijk is het onderwijssysteem zo in te richten dat het zich aanpast aan de ontwikkeling van de leerling. Niet andersom.

Gedurfde initiatieven

Auteur is Frans Schouwenburg, expert onderwijsvernieuwing met ict bij Kennisnet. Hij vraagt met dit boek aandacht voor de gedurfde initiatieven van deze scholen en wil het onderwijs inspireren en laten zien hoe deze vernieuwende scholen maatwerk voor individuele leerlingen realiseren.

U kunt ‘Scholen om van te leren’ onder aan dit artikel gratis downloaden.

Deel deze pagina: Scholen om van te leren

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail