Veel scholen werken met meerdere digitale systemen. Doordat niet alle systemen gegevens met elkaar uitwisselen, moet er veel worden overgetypt. Dit kan natuurlijk veel handiger. Het Etty Hillesum College vond dat ook en is daarom met Kennisnet en de programma’s Quayn en RTTI-online aan de slag gegaan met dit vraagstuk.

Het Etty Hillesum, gebruikte Quayn om korte diagnostische toetsen digitaal af te nemen bij leerlingen. Om dieper inzicht te krijgen in de resultaten van de leerlingen wordt gebruik gemaakt van RTTI-online, een methode-onafhankelijk digitaal platform. 

"Om de resultaten in RTTI-online te kunnen analyseren, moesten de leraren alle scores van alle leerlingen overtypen vanuit Quayn. Ook koppelden ze daar handmatig de vragen uit de toets aan de RTTI-labels. Dit is natuurlijk te tijdrovend en foutgevoelig."

Het uitwisselen van leerlingresultaten vraagt om een efficiënte aanpak. © Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Hoe slaat u een brug tussen twee systemen?

Als u een brug wilt slaan, moet u aan beide kanten van de oever aan de slag. Een belangrijke pijler van deze brug is al enige tijd beschikbaar: een standaardaanpak voor de Uitwisseling van Leerlinggegevens Resultaten. Door deze standaard is helder hoe de gegevens worden uitgewisseld. Beide systemen moeten zo zijn ingericht dat zij de gegevens kunnen verzenden en ontvangen.

In de praktijksituatie van het Etty Hillesum College, zorgde Quayn ervoor dat toetsvragen van RTTI-labels kunnen worden voorzien, en dat er een knop ‘verstuur naar RTTI-online’ gerealiseerd wordt. RTTI-online heeft een ‘brievenbus’ ingericht, zodat toetsresultaten op de juiste plek binnenkomen en overzichtelijk worden weergegeven.

De belangrijkste resultaten

Voor de leraren betekende dit dat zij geen scores meer hoefden over te typen uit Quayn naar RTTI-online. Daarmee wordt het eenvoudiger om digitale diagnostische toetsen in te zetten om het leren van de leerlingen te monitoren.

Voor leveranciers betekent het dat ze nu ook klaar zijn om gegevens, met een standaard aanpak, uit te wisselen met andere systemen, zoals leerlingvolgsystemen. In RTTI-online kunnen ook andere toetsresultaten gemakkelijk worden ingelezen, zoals de scores van Cito-toetsen.

Waar moet u op letten bij zo’n traject?

De partijen die de uitwisseling voor de school gaan realiseren, moeten bereid zijn te investeren in een koppeling. Het eigen product krijgt een duidelijke meerwaarde door het kunnen verzenden en ontvangen van leerlingresultaten. De praktijkvragen van scholen helpen daarbij.

Het tot stand brengen van de uitwisseling tussen twee systemen vraagt een goede communicatie tussen scholen en tussen leveranciers. Kennisnet speelt hierin een verbindende rol, zodat de technische vraagstukken niet bij de school liggen. Doordat de deelnemende partijen nu ervaring hebben opgedaan met de UWLR-standaard, zal hulp van Kennisnet steeds minder nodig zijn.

De UWLR-standaard bleek voor deze uitwisseling van toetsresultaten geschikt te zijn. De leveranciers moesten zich wel voldoende verdiepen in de standaard en de techniek die voor het gebruik van de standaard nodig is. Het gebruik van de standaard in deze praktijksituatie leverde overigens ook weer voorstellen voor verbetering van de standaard zelf op.

Hoe nu verder?

Steeds meer leveranciers realiseren de uitwisseling van leerlingresultaten, omdat ze merken dat dit past bij de wensen van de leraren. Het tijdrovende overtypen van gegevens behoort dan tot het verleden. De kracht van de afzonderlijke programma’s blijft ook overeind: een mooi resultaat. Er kunnen nog veel meer bruggen worden gebouwd tussen systemen die in het onderwijs gebruikt worden. Wilt u dat ook? De vraag kenbaar maken aan uw leverancier is de eerste stap.

Deel deze pagina: Leerlingresultaten uitwisselen met Quayn en RTTI-online: the best of both worlds

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail