Het onderwijs heeft te maken met een steeds groter en meer versnipperd aanbod van digitale applicaties en -omgevingen. De regie daarover houden, is belangrijk om de voordelen van digitalisering optimaal te benutten.

Het bestuur van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO) sloeg daarom de handen ineen met andere besturen om samen een omgeving te ontwikkelen. Het resultaat is MijnOnderwijsportaal, een digitale leer- en werkomgeving waarin alle applicaties samenkomen.

Veel weerstand

Erik van Turnhout begon een paar jaar geleden als schoolleider bij KBS de Golfslag, dat onderdeel is van SKO: “Er waren verschillende omgevingen, van sommige werd amper gebruik gemaakt, want er was veel weerstand.”

Het personeel kende niet alle tools en ging er niet eenduidig mee om. Zo kwam het voor dat leraren en leerlingen in allerlei verschillende omgevingen en applicaties apart moesten inloggen. Daarnaast waren documenten en mapjes moeilijk vindbaar, werden er nog usb-sticks gebruikt en de voortgang van leerlingen was soms moeilijk volgbaar door alle verschillende programma’s.

“Naast een efficiëntere omgang met alle digitale applicaties, wilden we als school ook graag AVG-proof zijn”, vertelt Van Turnhout. Hij oriënteerde zich op een betere digitale leeromgeving voor leerlingen. Daarnaast was de koppeling tussen de omgevingen van de verschillende doelgroepen (leraren, leerlingen en bestuur) belangrijk. Hij kwam in een vroeg stadium bij de Coöperatie MijnOnderwijsportaal terecht en was daardoor nauw betrokken bij de ontwikkeling van de omgeving.

Tijd en energie

Kristian Van den Berg, oud-schoolleider bij SKO en projectleider van de coöperatie, merkte dat die behoefte bij meer besturen bestond. “We willen graag een meerwaarde bieden en een duurzame relatie met besturen aangaan.” Hij kreeg vooral veel vragen over de AVG, maar ook over functionaliteiten, kostenefficiëntie en overzicht in digitale applicaties en omgevingen.

Elk schoolbestuur maakt gebruik van verschillende applicaties en heeft andere wensen voor wat in de toekomst nodig is. Bij de keuze voor een nieuwe omgeving, is het belangrijk om daar rekening mee te houden. Van den Berg: “Doordat alle applicaties en omgevingen samenkomen in een overkoepelend portaal, scheelt het besturen en scholen veel tijd en energie.”

Daarnaast vonden de schoolbesturen het belangrijk om te kiezen voor een product waarbij de privacy en data-veiligheid gewaarborgd is. MijnOnderwijsportaal screent alle applicaties hierop.

Ook Jasper Ligthart, expert op het gebied van informatiemanagement bij Kennisnet, benadrukt dat de regie voeren op de veelheid aan digitale applicaties een voorwaarde is om ict optimaal voor het onderwijs in te zetten. “SKO Flevoland en Veluwe heeft dit opgelost door een overkoepelende omgeving te laten ontwikkelen, waarbij ze hebben nagedacht over de gewenste functionaliteit. Het begint met goed in kaart brengen wat de behoeften zijn als school en welke applicaties er al aanwezig zijn. In samenspraak met gebruikers.”

Een gefaseerde en begeleide aanpak werkt het beste voor het invoeren van een nieuwe omgeving. Geef daarom het personeel de ruimte om te experimenteren met het nieuwe systeem. © iStock

De meerwaarde zien

Van Turnhout benadrukt dat een overgang naar een nieuwe omgeving enkel succesvol kan zijn met een goede voorbereiding waarbij ook draagvlak is onder het personeel. Daarom liet hij sommige keuzes binnen de omgeving van zijn personeel afhangen. “Het is een fundamentele verandering, dus mensen willen eerst de meerwaarde ervan zien, anders krijg je ze niet mee.”

Het van bovenaf opleggen, werkt volgens hem niet. Hij betrok zijn personeel daarom bij verschillende stappen van de ontwikkeling. “Ik heb ze uitgedaagd om mee te denken en vroeg ze regelmatig om feedback en wensen.” Zo kreeg het bestuur gaandeweg meer inzicht in de functionaliteiten en eisen waaraan de nieuwe omgeving zou moeten voldoen.

Gefaseerde invoering

Een gefaseerde en begeleide aanpak werkt het beste voor het invoeren van een nieuwe omgeving, vindt van Turnhout. “Geef het personeel de ruimte om te experimenteren met het nieuwe systeem.” Van den Berg raadt de inzet van zogeheten ‘ambassadeurs’ aan: collega’s of interne coaches die als enthousiasmerende vraagbaak functioneren. Volgens Van den Berg is ict-bekwaamheid van het personeel daarbij een absolute voorwaarde.

Bij KBS de Golfslag leerden ze bijvoorbeeld anders denken over content, legt Van Turnhout uit: “We gingen van mapjes met documenten en icoontjes op de desktop, naar bibliotheken met overzichtelijke categorieën. Zo’n omslag van lokale documenten, naar volledig werken in de cloud heeft begeleiding nodig. We werken nu veel effectiever en overzichtelijker, daar deden we het voor.”

Deel deze pagina: Zo voert SKO de regie op digitale applicaties en omgevingen

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail