Lees het Jaarverslag 2022

In het afgelopen jaar realiseerde de onderwijssector zich meer dan ooit hoe belangrijk het is om te veranderen en mee te groeien met de digitalisering van de samenleving. De coronacrisis heeft het gevoel van urgentie versterkt. Dat heeft ertoe geleid dat Kennisnet bij veel nieuwe programma’s en projecten wordt betrokken, waaronder enkele programma’s uit het Nationaal Groeifonds (Impuls Open leermateriaal en het afsprakenstelsel Edu-V) en het programma Digitaal Veilig Funderend Onderwijs.

Samenwerking met SIVON

Kennisnet en SIVON hebben zich samen ingezet voor samenwerking, kennisdeling en krachtenbundeling. Dat deden we door verschillende netwerken te organiseren en expertise in te brengen. De samenwerking met SIVON verloopt goed en dit leidde tot een verdere toename van het aantal leden van SIVON. Hierdoor groeide ook het aantal afnemers van diensten zoals Veilig Internet en WaaS.

Afspraken voor het mbo

Kennisnet heeft in 2022 met de MBO Raad en SURF duidelijke afspraken gemaakt over de dienstverlening voor het mbo, omdat de sector zowel gebruikmaakt van onze diensten als die van SURF. Samen hebben we scherpere keuzes gemaakt in welke diensten het mbo gebruikt van Kennisnet en welke van SURF. Dit zorgt voor duidelijkheid en maakt de onderlinge samenwerking makkelijker.

Andere belangrijke resultaten in 2022

Naar een nieuwe koers

In 2022 heeft Kennisnet gewerkt aan de nieuwe meerjarige koers om de komende jaren nog beter te kunnen inspelen op veranderingen in het onderwijs (met bijbehorende ambities), technologische ontwikkelingen en nieuwe vraagstukken zoals het borgen van publieke waarden. Doordat het onderwijs tijdens de coronapandemie een digitale sprong heeft gemaakt, is het nodig om onze visie, strategie en doelen te herijken en aan te scherpen. In 2023 geven we deze koers verder vorm. 

Deel deze pagina: Jaarverslag 2022: ‘Waardegericht digitaliseren’ in een jaar van transitie 

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail