Update: de datum voor deelname aan MYRA in 2023 is verstreken.

Vragen over MYRA? Bekijk de FAQ!

MYRA: totaaloverzicht met één monitor

MYRA is de eerste monitor waarin alle thema’s die horen bij digitalisering samenkomen. Denk bijvoorbeeld aan privacy en informatiebeveiliging, ict-bekwaamheid, professionalisering, digitale geletterdheid, innovatie en leermiddelen. De monitor levert scholen en besturen een compleet, betrouwbaar en waardevol resultaat op, waarmee ze hun digitalisering goed en veilig kunnen organiseren en/of verbeteren. Om dit mogelijk te maken, is het van belang dat scholen en besturen de monitor invullen. Meedoen draagt bij aan professioneel en toekomstgericht funderend onderwijs.

Ontvang jaarlijks MYRA-rapportages op school- en bestuursniveau

MYRA bevat een lijst met vragen op zowel schoolniveau als op bestuursniveau. Scholen die meedoen aan de monitor, ontvangen ieder jaar een overkoepelende rapportage. Deze rapportage geeft een actueel beeld van digitalisering binnen de hele sector. Scholen hebben ook de mogelijkheid om een specifieke rapportage over hun eigen school te ontvangen. Deelnemende scholen kunnen dan meteen zien waar ze staan ten opzichte van de hele sector.

Minimumaantal deelnemers MYRA

Voor zo’n schoolrapportage moeten minimaal zes leraren de vragenlijst invullen. Hier staan specifieke vragen in voor de leraren. Daarnaast kunnen schoolbesturen een bestuursrapportage ontvangen. Voor zo’n bestuursrapportage is een deelname van een minimumaantal scholen nodig (aantal wordt in januari bekendgemaakt). Ook voor bestuurders, schoolleiders of ict-verantwoordelijken zijn specifieke vragen opgenomen die onderdeel uitmaken van deze rapportage. De monitor wordt mede uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut.

De rapportages geven een betrouwbare en volledige analyse van de resultaten die uit MYRA rollen. Bovendien kan iedere deelnemer van de monitor na het invullen direct een overzicht van de eigen antwoorden downloaden. Dus ook een leraar van een school die minder dan zes (leraar)deelnemers heeft, kan meedoen. Deelnemende leraren ontvangen sowieso op persoonsniveau een overzicht van de eigen antwoorden. De resultaten uit de monitor dienen als basis voor verdere ontwikkeling van competenties van een persoon of team of ontwikkeling van visie of beleid.

Meedoen aan MYRA levert iedereen veel op

Dankzij de rapportages weten deelnemende scholen precies waar zij staan in de ontwikkeling rond digitalisering en waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo geeft MYRA scholen en besturen meer grip en regie op digitalisering. Ict-verantwoordelijken krijgen dankzij MYRA een goed beeld van de hele onderwijssector; een sterk referentiekader voor de eigen school en het bestuur. Leraren worden zich met behulp van MYRA bewuster van hun eigen kennis en kunde. Zo kunnen zij zich gericht ontwikkelen om technologie beter te begrijpen en voor zich te laten werken.

Aanmelden voor MYRA

De datum voor deelname aan MYRA in 2023 is verstreken.

Vragen over MYRA? Bekijk de FAQ!

Uitlegvideo MYRA: monitor digitalisering funderend onderwijs

Deel deze pagina: Digitalisering op school? Met MYRA weet u waar u staat

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail