Rob Vos, van MBO Digitaal nam de deelnemers mee in de ervaringen in het mbo: “Informatiemanagement wordt in het onderwijs op verschillende manieren ingevuld. Bijvoorbeeld als taak van de ict-coördinator of onder verantwoordelijkheid van de directeur bedrijfsvoering. Toch is er een wezenlijk verschil tussen ict en informatiemanagement. Ict zit veel meer aan de aanbodkant, terwijl informatiemanagement gaat over de vraagkant: hoe lopen de informatiestromen binnen een school? Wat zijn onze doelen en welke keuzes maken we dan? Voer daar vooral het gesprek over.”

“Een ontwikkeling binnen het mbo is bijvoorbeeld dat leerlingen kunnen gaan kiezen bij welke school zij welk vak volgen. Dan moeten deze leerlingen natuurlijk wel bekend zijn bij die school. Een als zij een vak afronden, moeten hun resultaten meegenomen worden. In zo’n ontwikkeling is het gesprek over de informatiestromen onmisbaar!” 

Interessante inzichten en vragen

Ook de daaropvolgende gesprekken tussen de deelnemers brachten interessante inzichten en leverden ook vragen op. Een kleine greep hieruit:  

De komende tijd gaat de regiegroep met vertegenwoordigers uit het onderwijs, de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet alle vragen en inzichten clusteren. Dit geeft de regiegroep inzicht en helpt om de juiste doelen te stellen. Hiermee kunnen we werken aan concrete handreikingen waar scholen hun voordeel mee kunnen doen.

Van elkaar leren

Na deze eerste bijeenkomst waren de reacties van deelnemers positief. “Wat mooi om mee te maken dat ik in mijn school niet de enige ben die met dit onderwerp worstelt.” En dat is precies wat we met dit netwerk willen bereiken: van elkaar leren en kennis delen. 

Rob Vos van MBO digitaal en Peter Mulder van de Onderwijsgroep Noord over de toegevoegde waarde van het Netwerk Informatiemanagement.

Sluit ook aan!

Deze eerste bijeenkomst van het Netwerk Informatiemanagement po/vo was in Amersfoort. Het netwerk organiseert vanaf nu 4 keer per jaar een bijeenkomst. Afwisselend digitaal en fysiek. De eerstvolgende digitale bijeenkomst staat op de planning voor 23 maart. De eerstvolgende live-ontmoeting op 7 juni. Leden van het netwerk krijgen hiervoor automatisch een uitnodiging. 

Ook aansluiten bij het Netwerk Informatiemanagement po/vo? 

Meld u aan voor het Netwerk Informatiemanagement

Over het netwerk

In het Netwerk Informatiemanagement po/vo maken informatieverantwoordelijken in het primair en voortgezet onderwijs samen werk van informatiemanagement op school. Het netwerk wordt ondersteund door Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad. Er zijn ruim 150 mensen aangesloten.

Meer informatie

Kijk op www.kennisnet.nl/informatiemanagement  

Deel deze pagina: Van start met het delen van kennis over informatiemanagement 

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail