In het Netwerk Informatiemanagement po/vo maken ict-verantwoordelijken in het primair en voortgezet onderwijs samen werk van informatiemanagement op school. Het Netwerk Informatiemanagement is tijdens OnderwijsInzicht 2022 in de Jaarbeurs Utrecht gelanceerd. Het wordt ondersteund door Kennisnet en de PO-Raad en VO-raad. Al ruim 100 mensen zijn aangesloten bij het netwerk!

Verder kijken dan architectuur

Noëlle Steeghs, vertegenwoordiger van de sectorraden, en Peter Mulder, informatiemanager bij Onderwijsgroep Noord, gaven samen de aftrap voor het Netwerk Informatiemanagement po/vo. Noëlle ziet dat het netwerk voorziet in de behoefte verder te kijken dan architectuur. “Er wordt al langere tijd in de werkgroep FORA samengewerkt door allerlei instellingen”, vertelt ze, “maar veel leden willen verder kijken dan alleen architectuur. Dat gesprek moet ook kunnen plaatsvinden.”
Peter vult aan dat in het mbo al een Netwerk Informatiemanagement actief is. “Daarmee boeken we fantastische resultaten. Dat willen we voor het primair en voortgezet onderwijs ook!”

Onderdeel van het takenpakket

“Je hoeft geen informatiemanager te zijn om je aan te melden,” aldus Peter. “Zeker in het po en vo zijn de taken die bij informatiemanagement horen vaak onderdeel van het takenpakket van bijvoorbeeld een ict-coördinator.”

Halen én brengen

Noëlle schetst de voordelen van een netwerk: “Door mensen te verenigen in een netwerk kunnen zij kennis en ervaring uitwisselen, documenten delen, contact leggen met andere scholen en werken aan hun eigen professionalisering.” Peter vult aan: ”Heb je een probleem? In een netwerk is altijd wel iemand die je kan helpen. Maar als je wilt dat een netwerk gaat vliegen moeten we het met elkaar doen. Dat betekent halen én brengen.”

Wat is er nodig?

De komende tijd gaan we aan de slag met drie ambities: informatiemanagement op de bestuurstafel, professionalisering en het ophalen van behoeften.”

Sluit ook aan!

Ook deel uitmaken van het Netwerk Informatiemanagement po/vo?

Meld u aan voor het Netwerk Informatiemanagement

Houd de bijeenkomstenpagina in de gaten voor de eerstvolgende netwerkbijeenkomst.

Meer over informatiemanagement

Deel deze pagina: Netwerk Informatiemanagement po/vo: verder kijken dan architectuur

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail