Het Netwerk IBP is een initiatief van schoolbesturen in het po en vo. Binnen het netwerk kunt u kennis opdoen en zelf bijdragen aan activiteiten.

Als lid van het Netwerk IBP profiteert u van: 

Op de achtergrond is een vrouw vanaf haar nek zichtbaar. Zij houdt met haar ene hand een tablet vast. Met haar andere hand houdt zij een pen vast. Op de voorgrond is een netwerk zichtbaar van figuren die met elkaar verbonden zijn.

‘Samenwerken en niet opnieuw het “privacy-wiel” uitvinden’

Iemand die van dichtbij de kracht van samenwerken kent, is Ciska Doeleman. Zij is bestuurssecretaris en functionaris gegevensbescherming (FG) bij Stichting Catent en werkt al langere tijd met andere besturen samen op het gebied van IBP. “Ik zie een brede behoefte aan kennis en ondersteuning in de vorm van getoetste informatie, voorbeelddocumenten en een plek om IBP-vragen te stellen.

“De afgelopen jaren zijn er diverse werkgroepen opgericht waar we op onderwerp samenwerken, zoals recent de uitvoering van DPIA’s op alle grote leerlingadministratiesystemen. Het was een flinke klus, maar er ligt nu iets waar ieder schoolbestuur zijn voordeel mee kan doen. Het is ook mooi dat op basis hiervan leveranciers aanpassingen aan hun systemen en overeenkomsten gaan doen.”

“Door samen te werken en onze eigen kennis te delen, kunnen we allemaal profiteren van het werk en hoeft niet ieder bestuur zelf het ‘privacy-wiel’ uit te vinden. We hebben allemaal ongeveer dezelfde vraagstukken en gebruiken dezelfde producten. Door kennis met elkaar te delen of zaken gezamenlijk op te pakken, kan ik mijn werk als FG binnen Catent efficiënter en daardoor beter doen.”

Ondersteuning van sectorraden, SIVON en Kennisnet

Doeleman is ook betrokken bij het Netwerk IBP en zit in de regiegroep. De regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van schoolbesturen uit het po en vo en houdt overzicht over de activiteiten binnen het netwerk, bereidt netwerkbijeenkomsten voor en is een klankbordgroep voor publieke organisaties zoals de PO-Raad, VO-raad, SIVON en Kennisnet. 

Daarnaast wordt het Netwerk IBP ook ondersteund door deze organisaties. De sectorraden leggen de verbinding met het netwerk en de brede sector, de Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. SIVON behartigt binnen de samenwerking de belangen van haar leden naar individuele leveranciers. Kennisnet ondersteunt het Netwerk IBP organisatorisch en technisch en door kennis beschikbaar te stellen van haar experts.

Aanmelden

Wilt u deel uitmaken van het Netwerk IBP en profiteren van alle voordelen, kennis, documenten en samenwerking? En wilt u zelf ook bijdragen aan het Netwerk? 

Meld u dan nu aan via het aanmeldformulier.

Na uw aanmelding wordt u toegevoegd aan het online forum en krijgt u toegang tot documenten en informatie. Als lid van het Netwerk wordt u als eerste op de hoogte gebracht van de lancering en heeft u exclusief toegang tot alle documenten, het forum en kennis van onze experts.

Deel deze pagina: Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy: meld u aan

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail