Doorgaan naar hoofdinhoud
  • Uitleg
  • |
  • Artificial intelligence
  • |
  • po
  • vo
  • mbo

Handreiking AI voor scholen

Artificial intelligence is een veelzijdige en ingrijpende technologie die alle lagen van het onderwijs kan raken. Dit stelt scholen voor nieuwe uitdagingen. Deze handreiking helpt scholen om tot bewuste en verantwoorde keuzes over de inzet van AI te komen.

Logo Kennisnet

Door de redactie

12 juni 2024
4 minuten lezen

Bepaal hoe je met AI wil omgaan 

Artificial intelligence is een impactvolle technologie die op uiteenlopende manieren in de samenleving en op school wordt gebruikt. AI gaat niet meer weg; het gebruik van de technologie zal de komende jaren verder toenemen. AI kan het funderend onderwijs ondersteunen, mits bewust gekozen en verantwoord toegepast. Omgekeerd geldt: als AI ondoordacht wordt toegelaten of verkeerd wordt ingezet, kan het ons onderwijs onder druk zetten en grondrechten bedreigen.

Dit stelt scholen voor de vraag hoe ze met AI willen omgaan. Kennisnet roept schoolleiders op om te bepalen wat ze van AI vinden en hoe ze met de technologie op hun school willen omgaan. Bespreek en bedenk in hoeverre de technologie past bij je onderwijs en de waarden van je school. Dit vraagt om een uitgedachte strategie. Deze handreiking helpt je daarbij.

De term AI in deze handreiking 

Artificial intelligence is een verzamelnaam van verschillende slimme technologieën. Je komt AI op diverse plekken tegen in de school: van ChatGPT, AI in leermiddelen tot AI in grote standaard softwarepakketten. In deze handreiking gebruiken we de term AI om te verwijzen naar deze verschillende toepassingsvormen. Waar nodig lichten we toe welk type AI we precies bedoelen.

Zo helpt de handreiking je   

We beschrijven in deze handreiking hoe je tot bewuste en verantwoorde keuzes kunt komen rond de inzet van AI op je school. Met deze adviezen richten we ons in de eerste plaats op de schoolleider, omdat AI als technologie alle lagen van een school kan raken. Dit vraagt om afwegingen en keuzes op schoolniveau die de schoolleider dagelijks maakt.

Uiteraard is veel van de informatie in de handreiking ook interessant voor andere professionals die zich bezighouden met ict, technologie en AI op school. 

De handreiking helpt scholen op drie manieren

(1) Deze stappen zet je eerst 

De handreiking start met vijf overzichtelijke stappen die een school direct kan zetten om meer grip op AI-toepassingen binnen school te ontwikkelen. Je kunt deze richtlijnen volgen om het gebruik van generatieve AI zoals ChatGPT en Midjourney op school in goede banen te leiden.  

AI in de school – deze stappen zet je eerst

(2) Tips en adviezen voor de lange termijn 

Daarnaast beschrijven we in de handreiking mogelijke gevolgen van AI voor de dagelijkse aansturing van de schoolorganisatie. AI krijgt naar verwachting invloed op alle bestaande taken en verantwoordelijkheden van een schoolleider. Hieronder zijn ze afgebeeld. Per onderwerp bevat deze web-handreiking praktische artikelen met tips, adviezen en stappenplannen.

Model Schoolleider en AI met 6 aandachtsgebieden: Waarden, visie en beleid - Sociale veiligheid en pedagogisch klimaat - Onderwijs en curriculum - Informatiebeveiliging en privacy - Professionalisering team - Communicatie, inspraak en transparantie

© Kennisnet

Voor het onderwerp ‘communicatie, inspraak en transparantie’ is geen apart artikel. In alle andere artikelen wordt hier aandacht aan gegeven.  

(3) Achtergrondinformatie en duiding bij AI

Het laatste onderdeel van de handreiking bestaat uit negen basisartikelen die achtergrondinformatie en duiding over AI geven. Natuurlijk valt er nog veel meer over de technologie te vertellen, maar voor deze handreiking beperken we ons tot de kern wat een schoolleider over AI moet weten. Vanuit de artikelen verwijzen we soms ook naar verdere verdiepende informatie.

Over deze handreiking 

Dit is de eerste versie van de handreiking AI voor scholen. De komende periode worden de artikelen uit deze webpublicatie uitgebreid en aangescherpt. De technologie ontwikkelt en verandert snel waarbij in hoog tempo nieuwe kennis en inzichten worden opgedaan. Om scholen bij te staan zal Kennisnet deze handreiking daarom stapsgewijs uitbreiden en actualiseren.  

Heb je vragen of wil je reageren op de handreiking? Stuur dan een mail naar support@kennisnet.nl 

De onderwerpen waarover wij publiceren