De teams

Kennisnet bestaat uit twee grotere units en twee stafafdelingen. Allemaal met een eigen sfeer en manier van werken, passend bij de mensen en de werkzaamheden. Jouw unit of afdeling is je thuisbasis. Hier vind je peers om mee te sparren.

Werken bij Kennisnet Teams
© Istock

Unit Expertise

In deze unit breng je ict-kennis vanuit de wetenschap en de praktijk naar het onderwijs. Samen met collega’s, schoolmedewerkers, beleidsmakers en experts. De thema’s waaraan we werken zijn uiteenlopend. Denk aan digitale geletterdheid, leermiddelen, ethiek, cybersecurity en meer. Met veel energie zetten we ons in om zelf kennis op te doen en die – met hulp van het communicatieteam – op een goede manier bij onze doelgroepen te krijgen. Je krijgt dan ook veel ruimte om je te verdiepen in de inhoud en een breed netwerk op te bouwen, binnen en buiten de organisatie.

Bekijk vacatures bij Expertise

Collega’s uit dit team aan het woord

Unit Voorzieningen

Hier draag je bij aan landelijke ict-voorzieningen voor het onderwijs. Bijvoorbeeld voor het veilig uitwisselen van leerlingdossiers of toegang tot digitale leermiddelen. In onze agile DevOps-teams werk je samen met makers, technisch experts, visionairs en doordenkers. Vanuit productvisie en architectuur ontwikkelen en beheren we de meest complexe en innovatieve platforms. Soms met wel miljoenen autorisaties per jaar! Het plezier in het oplossen van complexe technische vraagstukken en de grote eigen verantwoordelijkheid die je hebt, staan bij ons voorop. 

Bekijk vacatures bij Voorzieningen

Collega’s uit dit team aan het woord

Afdeling Bedrijfsvoering en Control

Deze afdeling is verantwoordelijk voor P&O, financiën, juridische zaken, facilitaire dienstverlening en inkoop. Met je team zorg je ervoor dat Kennisnet als organisatie draait en dat alle randvoorwaarden op orde zijn. Een mooie verantwoordelijkheid, waarbij door het unieke karakter van Kennisnet vaak complexe vraagstukken horen. Het interessante van deze afdeling is dat je heel dicht op de business werkt. Voor je diverse collega’s ben je een toegankelijke en oplossingsgerichte adviseur. 

Bekijk vacatures bij Bedrijfsvoering en Control

Een collega uit dit team aan het woord

Afdeling Strategie en Externe Betrekkingen

Als één afdeling overzicht heeft van wat er allemaal bij Kennisnet én daarbuiten gebeurt, dan is dat wel deze. Hier heb je een centrale rol in de organisatie. Je ondersteunt bijvoorbeeld bij strategische vraagstukken, sturing en verantwoording of public affairs. Of je onderhoudt relaties met belangrijke partners, zoals sectorraden of OCW. Je verkent belangrijke ontwikkelingen in een vroeg stadium en helpt Kennisnet om koers te kiezen. Heb je dus zin in een echte kwartiermakersrol met een stevige analytische component en veel verschillende dossiers? Dan ben je bij ons op de juiste plek. 

Bekijk vacatures bij Strategie en Externe Betrekkingen

Een collega uit dit team aan het woord