Als leverancier van digitale diensten heeft Kennisnet voor het onderwijs het privacyconvenant ondertekend. Doel van het privacyconvenant is het waarborgen van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door onderwijsinstellingen en leveranciers.

Overeenkomsten voor de scholen

Bij gebruik van het vo-koppelpunt (VVA) sluit Kennisnet de volgende overeenkomsten met het schoolbestuur:

Heeft uw schoolbestuur de algemene Gebruikersovereenkomst Kennisnet-diensten al heeft ondertekend voor het gebruik van andere Kennisnet-diensten? Dan ontvangt u alleen:

DPIA

Kennisnet heeft samen met de PO-Raad en VO-raad een toepassing voor data protection impact assessment (DPIA) geïntegreerd in het vo-koppelpunt van VVA. Met de DPIA kunt u als verwerkingsverantwoordelijke een DPIA voor uw eigen organisatie uitvoeren, waarmee u schoolspecifieke risico’s kunt opsporen.

Meer informatie 

Heeft u nog geen overeenkomst of DPIA ontvangen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Kennisnet support.