Meteen naar de content

Entree Federatie

Met één login toegang tot digitale leermiddelen en educatieve diensten

Inloggen op educatieve websites met aparte wachtwoorden is niet meer nodig. Met Entree Federatie hebben leraar en leerling direct toegang tot alle digitale leermiddelen en educatieve diensten.

Logo van Entree Federatie

Privacyconvenant 

Kennisnet heeft het Privacyconvenant onderwijs ondertekend. Dit convenant is er om waarborgen te creëren voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door onderwijsinstellingen en leveranciers. 

Het wettelijk uitgangspunt hierbij is dat een schoolbestuur verantwoordelijk is de privacy van leerlingen en medewerkers te garanderen.   

De wet stelt daarom dat contracten met leveranciers als Kennisnet – die verwerkers worden genoemd – moeten worden ondertekend door, of namens, de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens: het schoolbestuur of college van bestuur in het mbo.  

Om scholen te helpen de juiste afspraken te maken, is in het privacyconvenant afgesproken dat een leverancier een voorstel voor een overeenkomst maakt. Kennisnet stuurt daarom een contract dat voldoet aan de juiste voorwaarden van het privacyconvenant.

Overeenkomsten

Om de wederzijdse verplichting vast te leggen tussen Kennisnet en het schoolbestuur of de leverancier ten aanzien van het gebruik van de diensten van Kennisnet, worden overeenkomsten afgesloten.

Bekijk hier welke overeenkomsten dit zijn

De onderwerpen waarover wij publiceren