Kennisnet heeft een aantal tools ontwikkeld met de Hype Cycle als basis. Gebruik ze om gefundeerde keuzes te maken over nieuwe technologieën. Met deze middelen kunt u zelf aan de slag, al dan niet samen met uw collega’s.  

Voor wie zijn deze tools? 

De hulpmiddelen op deze pagina zijn met name geschikt voor: 

Denkplaat Hype Cycle

Afbeelding van de Denkplaat Hype Cycle
© KENNISNET

Op de Denkplaat Hype Cycle vindt u in het kort alles wat nodig is om een technologie te kunnen plaatsen en beoordelen. U leest een korte uitleg over het model en de zes fasen, inclusief voorbeelden.

Het handige aan deze denkplaat is dat u per fase kunt bekijken wat u kunt doen – of beter nog even niet kunt doen.

Volg het stappenplan op de plaat en u komt op die manier snel tot een plan van aanpak voor uw schoolorganisatie. 

Bekijk en download de denkplaat

E-learning gebruik Hype Cycle

Wilt u de diepte in? In een speciale e-learning op Wikiwijs leert u de ins en outs van het model. Als u de Hype Cycle vaker wilt gebruiken of u gaat een workshop begeleiden aan de hand van de denkplaat, dan is deze e-learning een must. Na ongeveer twee uur leren en oefenen heeft u het model onder de knie. Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat en als u dat wilt, ontvangt u feedback van Kennisnet op de uitwerking van de eindopdracht.

Ga naar de e-learning

Basispresentatie Hype Cycle voor workshopleiders

Als u een sessie organiseert over de Hype Cycle en de denkplaat, of u gaat zo’n bijeenkomst inhoudelijk begeleiden, gebruik dan de basispresentatie in Powerpoint. U kunt deze naar eigen inzicht en met uw eigen voorbeelden aanpassen. 

Wat is de Hype Cycle?

De Hype Cycle brengt de ontwikkeling van een nieuwe technologie in kaart, van belofte tot geaccepteerd product. Het geeft de relatieve volwassenheid van een technologie aan en het potentieel daarvan in de toekomst. Het model is bedacht door onderzoekbureau Gartner, dat geregeld nieuwe Hype Cycles uitbrengt of van een update voorziet.

Lees de beknopte uitleg over de Hype Cycle

Waarom deze Hype Cycle-tools?  

Elon Musk haalt het nieuws met sensoren waarmee we hersenactiviteit kunnen monitoren. Van kunstmatige intelligentie wordt al een hele tijd beloofd dat het ervaringen ultiem zal personaliseren. Volgens Meta, het moederbedrijf van Facebook, gaat het metaverse dé volgende verschijningsvorm van het internet worden. Eén ding is zeker: over een paar maanden of volgend jaar komt er wel weer iets nieuws voorbij. 

Technologische innovatie heeft het onderwijs in potentie veel te bieden. Het kan problemen oplossen en dat is in het verleden ook al gebeurd. Zou het metaverse een oplossing zijn om onderwijs op afstand veel echter te maken? En zouden we daardoor het onderwijs misschien ook inclusiever en toegankelijker kunnen maken? Bijvoorbeeld doordat een thuiszitter weer meer kan meedraaien als we het onderwijs gedeeltelijk in een virtuele wereld doen? 

Leveranciers en goeroes doen vaak mooie beloftes, maar het is soms lastig om de waarde en werking van een technologie te beoordelen. Zeker bij nieuwe ontwikkelingen. Binnen uw schoolorganisatie zijn waarschijnlijk ook weleens producten aangeschaft die niet deden wat u verwachtte. 

Regie kunnen voeren 

Bij schoolorganisaties horen we geregeld de wens om meer regie te kunnen voeren over technologische vernieuwingen, zodat ze beter aansluiten bij onderwijsambities. Dat begint bij goede kennis over de technologie: u moet de mogelijkheden en onmogelijkheden verkennen en een vertaling maken naar de onderwijscontext. Waar nodig wilt u hierover contact met ontwikkelaars en bent u betrokken bij die ontwikkeling. Hier spelen vragen zoals: 

Niet te vroeg meegaan in de hype, maar ook niet te laat instappen. Invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling. De juiste dingen doen op het juiste moment, zodat uw school echt de vruchten plukt van technologische innovatie. De Hype Cycle helpt bij dit soort vragen en overwegingen. Als u weet in welke fase een technologie zich bevindt op de Hype Cycle, kunt u rekening houden met de kenmerken van die fase en kunt u uw besluiten en acties daarop baseren. 

Bekijk onze Hype Cycles voor het onderwijs 

Op de onderstaande pagina’s staan Hype Cycles van technologieën die in het onderwijs een rol (kunnen gaan) spelen. Kijk op deze pagina’s bij ‘Volwassenheid van de technologie’.

Deel deze pagina: Werken met de Hype Cycle in het onderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Deel deze pagina