Aangesloten diensten

Voor onderstaande diensten kan in het OSR worden aangegeven welk (leerling)administratiesysteem de school gebruikt voor de gegevensuitwisseling hiervan. Deze lijst wordt in de toekomst mogelijk uitgebreid.