Meteen naar de content

Onderwijs serviceregister

Het beheer van technische adressen op één centrale plek

Met OSR kunnen scholen op één centrale plek aangeven welk (leerling)administratiesysteem ze gebruiken voor de uitwisseling van gegevens.

Logo van Onderwijs Serviceregister

Op dit moment maken de onderstaande diensten gebruik van het OSR voor het vastleggen van mandaten en technische afleveradressen:

  • Centraal Eindexamen vo
  • Dienst Overstapservice Onderwijs (OSO)
  • DUO Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)
  • Logistiek proces Doorstroomtoets po
  • Registratie Instelling en Opleidingen (RIO)
  • Register Onderwijsdeelnemers primair onderwijs (ROD PO)
  • Register Onderwijsdeelnemers voortgezet onderwijs (ROD VO)
  • Verzuim

Het OSR biedt onderwijsdiensten een landelijke standaardoplossing voor het vastleggen van mandaterings- en routeringsinformatie, zodat de dienst deze niet zelf hoeft in te richten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of 0800 321 22 33.

De onderwerpen waarover wij publiceren