voor leveranciers

Wat is OSR?

Het OSR is een landelijk register voor het vastleggen en opvragen van mandaterings- en routeringsinformatie voor berichtuitwisseling binnen het onderwijs. 

In het OSR mandateren de onderwijsinstellingen hun systemen voor verschillende diensten. Gemandateerde leveranciers leggen, indien nodig, in het OSR de technische afleveradressen, ook wel endpoints genoemd, vast voor de betreffende onderwijsinstellingen. Op die manier worden berichten op de juiste plek afgeleverd. 

Voordelen

Aanmelden

Wilt u gebruikmaken van OSR? Aanmelden is eenvoudig.

  1. Neem contact op met Kennisnet support.
  2. U ontvangt van Kennisnet de de ‘Aansluitvoorwaarden Kennisnetdiensten met bijlage OSR’. Deze kunt u digitaal ondertekenen.
  3. Voor ontwikkelaars is een wiki ingericht met de technische informatie over het aansluiten op het OSR en de kwalificatietest. Kennisnet kan ondersteunen bij de technische realisatie. Bekijk de wiki.
  4. Na het ondertekenen van de overeenkomst en het succesvol doorlopen van de kwalificatietest kunt u het OSR gebruiken.