Onderwijs serviceregister

Wat is OSR?

In OSR kunnen scholen en onderwijsinstellingen op één centrale plek vastleggen welke systemen namens de school berichten mogen uitwisselen voor verschillende diensten. Ook wel mandateren genoemd. De leveranciers van de systemen leggen vervolgens, indien nodig, de technische afleveradressen vast in het OSR zodat berichten voor de school op de juiste plek kunnen worden afgeleverd. 

Voordelen

Aanmelden

Om het OSR te gebruiken dient het schoolbestuur een overeenkomst af te sluiten met Kennisnet. Volg hiervoor onderstaande stappen:

  1. Neem contact op met Kennisnet support om de overeenkomst OSR aan te vragen.  
  2. Het schoolbestuur ontvangt de gebruikersovereenkomst en ondertekent deze digitaal. De overeenkomst geldt voor alle scholen die onder het bestuur vallen.

Bekijk de voorbeeldovereenkomst

Let op! Na ondertekening van de overeenkomst is het belangrijk dat de school de systemen voor de onderwijsdiensten in het OSR mandateert. Zo doet u dat:

  1. De beheerder van de school logt in in het OSR met eHerkenning of via Mijn DUO.
  2. Na inloggen in het OSR komt u direct in het menu mandateren. Meer informatie over mandateren leest u in de download onderaan deze webpagina.

Meer informatie