Meteen naar de content

Kennisnet presenteert Jaarplan 2024: koers houden

Met trots presenteren wij ons Jaarplan 2024. Vorig jaar heeft Kennisnet een nieuwe, meerjarige koers ingezet. In het Jaarplan 2024 lees je hoe we deze koers vasthouden. Daardoor kunnen scholen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs technologie binnen de kaders van publieke regie benutten om hun onderwijs te verbeteren.

Logo Kennisnet

Door de redactie

28 december 2023
3 minuten lezen

Dit jaarplan telt 35 activiteiten waarmee we de toegankelijkheid, veiligheid en kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarbij hebben we oog voor de maatschappelijke, technologische en internationale ontwikkelingen die het onderwijs beïnvloeden. 

Elke dag staat het onderwijs voor de uitdaging om leerlingen het beste onderwijs te geven. Duizenden onderwijsprofessionals zetten zich daar dagelijks voor in. Daarbij wordt veel gebruikgemaakt van digitale technologie. Denk aan de leerling- en administratiesystemen, online leeromgevingen, tools om online met elkaar samen te werken en digitaal lesmateriaal.

Samenwerken aan beter onderwijs

Vanuit onze koers werken we hard aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Daarvoor is het belangrijk dat we samen met scholen, leveranciers en publieke partners werk maken van doordacht gebruik van ict, zodat de randvoorwaarden binnen scholen op orde komen. Samen met onze partners richten wij ons op drie strategische thema’s: 

  • kwaliteit van onderwijs
  • betrouwbare, veilige en flexibele organisatie van ict en informatie
  • sturing op de ontwikkeling van technologie en markt

Dit doen wij vanuit drie rollen:

  • expert en gids
  • keten- en sectorarchitect
  • ontwikkelaar en dienstverlener
De 3 rollen van Kennisnet: 1. Expert en gids voor scholen en besturen die keuzes moeten maken over de inzet van ict, 2. Ontwikkelaar en dienstverlener van publieke ict-voorzieningen, 3. Keten- en sectorarchitect van de (sectorale en bovensectorale) ict-infrastructuur in het onderwijs

De 3 rollen van Kennisnet.

Extra aandacht in 2024

In 2024 houden we vast aan de ingezette, meerjarige koers uit 2023 met de drie strategische lijnen. We hebben in 2024 extra aandacht voor:

  • het agenderen en duiden van nieuwe ontwikkelingen
  • het inzetten op publieke waarden en het beschermen van leerlingen en leraren
  • het goed blijven verhouden tot internationale ontwikkelingen

Naast deze drie extra aandachtspunten kijken we jaarlijks naar waar we in het bestaande portfolio (binnen het budget) meer accent op leggen, zoals de doorontwikkeling van een specifieke dienst.

Ict belangrijke voorwaarde

Schoolorganisaties zijn afhankelijk van ict-voorzieningen en technologie is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Er is steeds meer aandacht voor het gebruik van open leermiddelen en de digitale veiligheid (cybersecurity) van scholen. De privacy van leerlingen en de bescherming van persoonsgegevens zijn twee publieke waarden waarvoor Kennisnet zich hard maakt. We stimuleren dat scholen meer publieke regie pakken op de inzet van technologie in het onderwijs. En dat zij in staat zijn om eisen en randvoorwaarden te stellen aan de ict-diensten en voorzieningen die zij nodig hebben voor kwalitatief goed onderwijs.  

Met onze expertise, diensten en voorzieningen staan we het onderwijs bij om hun ambities waar te maken. Alleen samen kunnen we werken aan goed onderwijs voor iedere leerling en student.

Kennisnet Jaarplan 2024: koers houden

In het Jaarplan 2024 lees je hoe we deze koers vasthouden. Daardoor kunnen scholen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs technologie binnen de kaders van publieke regie benutten om hun onderwijs te verbeteren.

pdf | 1.79 MB

Voorpagina van het Kennisnet Jaarplan 2024

De onderwerpen waarover wij publiceren