Scholen kunnen in Mijn Entree Federatie zien welke persoonsgegevens worden gedeeld voor toegang. Zij kunnen hier ook zelf toegang tot diensten beheren, door diensten die aanvullende attributen vragen te (de-) activeren. Mijn Entree Federatie vervangt het oude ARP-proces.

Inloggen op Mijn Entree Federatie

Voor toegang tot Mijn Entree Federatie heeft u een eHerkenningmiddel nodig op betrouwbaarheidsniveau 3 met een machtiging. De machtiging geeft aan welke rechten u krijgt namens uw school. Kies de meest passende machtiging voor uw situatie:

Het is belangrijk dat er binnen een schoolbestuur minimaal één persoon over een machtiging Kennisnet Ondertekenen beschikt.

Log nu in op Mijn Entree Federatie.