Privacyconvenant 

Kennisnet heeft het Privacyconvenant onderwijs ondertekend. Dit convenant is er om waarborgen te creëren voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door onderwijsinstellingen en leveranciers. 

Het wettelijk uitgangspunt hierbij is dat een schoolbestuur verantwoordelijk is de privacy van leerlingen en medewerkers te garanderen.   

De wet stelt daarom dat contracten met leveranciers als Kennisnet – die verwerkers worden genoemd – moeten worden ondertekend door, of namens, de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens: het schoolbestuur of college van bestuur in het mbo.  

Om scholen te helpen de juiste afspraken te maken, is in het privacyconvenant afgesproken dat een leverancier een voorstel voor een overeenkomst maakt. Kennisnet stuurt daarom een contract dat voldoet aan de juiste voorwaarden van het privacyconvenant.  

Overeenkomsten

Om de wederzijdse verplichting vast te leggen tussen Kennisnet en het schoolbestuur of de leverancier ten aanzien van het gebruik van de diensten van Kennisnet, worden de onderstaande overeenkomsten afgesloten: 

Overeenkomsten voor de schoolbesturen

Overeenkomsten voor de leveranciers

Aanvullende voorwaarden

Voor leveranciers geldt dat op dit moment alleen deelnemers aan het privacyconvenant kunnen aansluiten op DV.

Downloads