Privacyconvenant 

Kennisnet heeft het Privacyconvenant onderwijs ondertekend. Dit convenant is er om waarborgen te creëren voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door onderwijsinstellingen en leveranciers. 

Het wettelijk uitgangspunt hierbij is dat een schoolbestuur verantwoordelijk is de privacy van leerlingen en medewerkers te garanderen.   

De wet stelt daarom dat contracten met leveranciers als Kennisnet – die verwerkers worden genoemd – moeten worden ondertekend door, of namens, de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens: het schoolbestuur of college van bestuur in het mbo.  

Om scholen te helpen de juiste afspraken te maken, is in het privacyconvenant afgesproken dat een leverancier een voorstel voor een overeenkomst maakt. Kennisnet stuurt daarom een contract dat voldoet aan de juiste voorwaarden van het privacyconvenant.  

Overeenkomsten voor scholen 

Bij gebruik van de voorziening Entree Federatie van Kennisnet wordt met Schoolbesturen (po/vo) of colleges van bestuur (mbo) het volgende overeengekomen:

Elk schoolbestuur is verplicht om ook met de leveranciers van de leermiddelen die via Entree Federatie worden gebruikt, gebruiksvoorwaarden en een verwerkersovereenkomst af te sluiten.   

Voor het uitwisselen van persoonsgerelateerde gegevens wordt gewerkt met een Attribute Release Policy (ARP). De school sluit dit af met de aanbieders van leermiddelen, Kennisnet ondersteunt hierbij.   

Overeenkomsten voor dienstleveranciers

Met leveranciers van diensten die zijn aangesloten op Entree Federatie wordt overeengekomen: