Meteen naar de content

Eduterm

Laat digitale voorzieningen met elkaar communiceren

Logo van Eduterm

Voor wie?

Eduterm is voor leveranciers die in hun applicaties gebruik willen maken van gestandaardiseerde gegevens.

Mogelijkheden van Eduterm

Voorbeelden van gegevenssets die beschikbaar zijn:

  1. Waardelijsten en foutcodes uit de standaard ECK Distributie en Toegang
  2. Kwalificaties mbo volgens Herziene Kwalificatiestructuur van SBB
  3. SURF vakvocabulaires voor edusources

Gebruikmaken van Eduterm

Eduterm kan op verschillende manieren gebruikt worden. Enkele voorbeelden zijn:

  • Een digitale leeromgeving wil gebruikers in hun profiel de gelegenheid geven om hun onderwijsniveau, waarop ze werken of leren, vast te leggen. Hiervoor gebruikt de leeromgeving de gestandaardiseerde lijst met onderwijsniveaus. Met deze onderwijsniveaus wordt een keuzelijst gemaakt voor gebruikers.
  • Een uitgever metadateert lesmateriaal met leerdoelen uit een curriculum. Hiervoor haalt hij de leerdoelen op uit Eduterm en leest deze automatisch in in zijn auteursomgeving, waar de auteurs de termen gebruiken om te metadateren.
  • Een distributeur wil digitaal leermateriaal ophalen bij een uitgever en doorleveren aan een leeromgeving. Hiervoor worden webservices ingezet, zoals die zijn beschreven in de ECK Distributie en Toegang-standaard. De lijst met foutcodes uit deze standaard wordt automatisch uit Eduterm (M2M) gehaald. Hierdoor is het distributiesysteem altijd actueel.
  • Een docent uit het mbo gebruikt de HKS-browser om door de kwalificatiesstructuur te navigeren en de kwalificatiedossiers te doorzoeken. Hiervoor haalt de browser continu de actuele gegevens uit Eduterm (M2M).

Hoe werkt Eduterm?

Hoe gebruik je de gegevens uit Eduterm? Dit kan op verschillende manieren:

  • Bij een update de gegevens downloaden en omzetten, zodat de applicatie er gebruik van kan maken.
  • Een Machine-to-machine-koppeling (M2M) maken en gebruiken. Eduterm wordt vanuit een applicatie aangeroepen en het antwoord wordt geautomatiseerd gebruikt volgens een standaard format.

Er zijn verschillende uitleverformaten: html, json, xml en cvs. Raadpleeg de Developerswiki voor meer informatie over Eduterm.

Aansluiten Eduterm

Voor aansluiting op Eduterm is een API-key nodig. We bekijken samen welke queries nodig zijn om de informatiebehoefte te vervullen en welk volume aan queries wordt verwacht. Met elke gebruiker worden de Service Level Specificatie en gebruiksvoorwaarden afgesloten.

Ga naar de Service Level Specificatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of 0800 321 22 33.

De onderwerpen waarover wij publiceren