Eduterm

Voor wie?

Eduterm is voor leveranciers die in hun applicaties gebruik willen maken van gestandaardiseerde gegevens.

Mogelijkheden van Eduterm

Voorbeelden van gegevenssets die beschikbaar zijn:

  1. Waardelijsten en foutcodes uit de standaard ECK Distributie en Toegang 
  2. Kwalificaties mbo volgens Herziene Kwalificatiestructuur van SBB
  3. SURF vakvocabulaires voor edusources

Gebruikmaken van Eduterm

Eduterm kan op verschillende manieren gebruikt worden. Enkele voorbeelden zijn:

Hoe werkt Eduterm?

Hoe gebruikt u de gegevens uit Eduterm? Dit kan op verschillende manieren:

  1. Bij een update de gegevens downloaden en omzetten zodat de applicatie er gebruik van kan maken.
  2. Een Machine-to-machine-koppeling (M2M) maken en gebruiken. Eduterm wordt vanuit een applicatie aangeroepen en het antwoord wordt geautomatiseerd gebruikt volgens een standaard format.

Er zijn verschillende uitleverformaten: html, json, xml en cvs. Raadpleeg de Developerswiki voor meer informatie over Eduterm.

Aansluiten Eduterm

Voor aansluiting op Eduterm is een API-key nodig. We bekijken samen welke queries nodig zijn om de informatiebehoefte te vervullen en welk volume aan queries wordt verwacht. Met elke gebruiker worden de Service Level Specificatie en gebruiksvoorwaarden afgesloten.

ga naar Kennisnet Service Level Specificatie

ga naar Kennisnet gebruikersvoorwaarden cat B