Betrokken ouders hebben een positieve invloed op de leerprestaties van hun kinderen. Ze spelen met name een rol bij het ondersteunen van hun kind thuis en bij het motiveren van hun kind. Door de periode van afstandsonderwijs is er meer zicht gekomen op de invloed van ouderbetrokkenheid op het leerproces. Wat opvalt is dat de mate van ouderbetrokkenheid sterk wisselt per onderwijssector. In het primair onderwijs hebben ouders veruit de meeste tijd gestoken in het begeleiden van hun kinderen. In het voortgezet onderwijs beperkte de ondersteuning zich vooral tot het volgen van de vorderingen van hun kinderen en het controleren of zij hun schoolwerk hadden gemaakt. Hoewel ouderbetrokkenheid in het middelbaar beroepsonderwijs toeneemt, is over de periode van afstandsonderwijs niet bekend wat de rol van ouders was.

Geleerde lessen uit onderzoek

In de geleerde lessen gaan we na op basis van diverse nationale en internationale onderzoeken wat voor effect de schoolsluiting heeft gehad op ouderbetrokkenheid en hoe scholen daar in de toekomst rekening mee kunnen houden bij het aanbieden van flexibel onderwijs. 

Onderwijsvaardigheden

Met name in het primair onderwijs hebben ouders vaak de rol van de leraar overgenomen. Meer dan de helft gaf aan regelmatig uitleg te hebben gegeven over de lesstof. Tegelijkertijd bleek dit voor veel ouders een uitdaging. Dit kwam door gebrek aan tijd, maar ook door een gebrek aan onderwijsvaardigheden en onvoldoende begrip van de inhoud, leerdoelen van lessen, lesmateriaal en opdrachten. Daarbij boden niet alle scholen een gestructureerd lesprogramma aan, waardoor het voor ouders en leerlingen niet altijd duidelijk was wat er verwacht werd of waar informatie gevonden kon worden.

Ict-bekwaamheid

Leerlingen kregen thuis les via online programma’s en software. Niet alle ouders waren behendig genoeg met die technologie en daardoor niet altijd in staat hun kinderen goed te helpen. Een beperkte beheersing van de Nederlandse taal was hierin soms een extra belemmering.

Moeder geeft zoon les
Met name in het primair onderwijs hebben ouders vaak de rol van de leraar overgenomen. Meer dan de helft gaf aan regelmatig uitleg te hebben gegeven over de lesstof. © ISTOCK

Communicatie met ouders

Door een gebrek aan onderwijsvaardigheden en soms een gebrek aan ict-vaardigheden hadden veel ouders behoefte aan ondersteuning vanuit de leraar en school. Onderzoek toont aan dat die ondersteuning er niet altijd was en dat ouders van mening waren dat er te weinig contact met de leraar was. 

Verschil in opleidingsniveau

Tussen ouders onderling bleek er ook een verschil in de wijze en mate van begeleiding van hun kinderen. Ouders met een hoger inkomen en opleidingsniveau hadden vaker toegang tot voldoende devices om het schoolwerk op te maken en hadden meer vertrouwen in hun eigen kunnen als het ging om de begeleiding van hun kinderen dan laagopgeleide ouders. 

Tips en adviezen

Een goed contact tussen ouders en leraren is van cruciaal belang om ouders te ondersteunen bij afstandsonderwijs. Maar hoe doet u dat? We noemen hier een aantal aspecten om op te letten uit het UNESCO-onderzoek “Ensuring effective distance learning during covid-19 disruption”. 

Meer praktische tips en adviezen over communiceren met ouders vindt u op lesopafstand.nl.

Bronnen en onderzoek

Dit artikel is gebaseerd op een groot aantal onderzoeken over ouderbetrokkenheid bij afstandsonderwijs. Wilt u meer weten of u er verder in verdiepen? Meer informatie vindt u in een van de volgende onderzoeken:

Meer geleerde lessen

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “Geleerde lessen van afstandsonderwijs”. Wilt u meer weten of bent u benieuwd naar de andere geleerde lessen? Lees dan ook: 

Deel deze pagina: De rol van ouders bij afstandsonderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Deel deze pagina